Emerging Markets

Meer vrijheid, meer kansen

De speelruimte in jonge industrielanden neemt toe, anders dan in industriestaten. Een goede basis voor groei van de economie – en op de kapitaalmarkten.

Onlangs was het weer zo ver: de Heritage Foundation vierde in Washington de 18e oplage van haar jaarlijkse presentatie van de Index van de economische vrijheid (Index of Economic Freedom). De resultaten waren overwegend ontnuchterend. De economische vrijheid van ondernemingen en mensen op de wereld is verder verslechterd. Het algehele resultaat daalde met 0,2 naar 59,5 punten. Dat is de op één na laagste waarde in de afgelopen tien jaar. Naar het oordeel van deze Amerikaanse denktank is de voornaamste oorzaak hiervan het ondoordachte handelen van veel overheden, die de regulering in de wereldwijde schuldencrisis hebben verscherpt.

Garant voor groei

Echter, bij 75 van de in totaal 184 onderzochte staten is de omgeving voor beleggingen en handel en de rechtszekerheid verbeterd of zijn de reguleringsdrift van de overheid en de corruptie duidelijk afgenomen. Onder de stijgers dartelen 73 nationale economieën uit de emerging markets rond. De meeste zijn afkomstig uit Azië en Latijns-Amerika, en uit Afrika ten zuiden van de Sahara. Zo is Chili bijvoorbeeld doorgestoten tot de top 10. Taiwan behoort inmiddels tot de 20 landen met de meeste economische vrijheid ter wereld. De onbetwiste nummers één op de ranglijst zijn de beide stadstaten Hongkong en Singapore. Uit onderzoek van de Heritage Foundation blijkt dat de economische groei in een land waarin ondernemingen en mensen hun wensen en doelstellingen ongestoord kunnen verwezenlijken bijzonder groot is en dat daardoor de welvaart van de bevolking toeneemt. Hierbij geldt: hoe meer economische vrijheid een land geniet, des te hoger is ook het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking. Naarmate de randvoorwaarden beter worden, komt dat onmiddellijk tot uitdrukking in hogere inkomens en worden de economische en sociale ontwikkeling in het betreffende land versneld. Hierdoor neemt de economische capaciteit in de regel bliksemsnel toe.

Betere winstvooruitzichten

Beleggers kunnen profiteren van de verdere opleving van de emerging markets. Want bij een levendige economie in een land boeken veel ondernemingen hoge winsten. Hierdoor zouden de aandelenkoersen een navenante vlucht kunnen nemen. In de DWS top 50 Azië staan vooral effecten uit landen in gebieden waarin al een grote mate van economische vrijheid heerst of die daarheen op weg zijn. Voor Duitse particuliere beleggers biedt een aandelenfonds bovendien het voordeel van een eenvoudige en voordelige toegang tot de markt.

Zo kunt u als belegger profiteren

Terwijl de economische vrijheid in met name de westerse industrielanden afneemt, wordt de situatie in de emerging markets beter. Hierdoor zou de economische groei in de nog jonge nationale economieën ook in de komende jaren duidelijk kunnen toenemen. Daarom zijn er meestal kansen op de plaatselijke beurzen. Het daaraan verbonden risico kan met aandelenfondsen deels worden gespreid.

Gerelateerde fondsen