Dividenden

De helderheid van dividend

Het was hét thema van 2011 en zal ook in 2012 in het middelpunt van de belangstelling staan: hoog dividend.

Er zijn wel meer dingen die niet veranderen met het verstrijken van de jaarwisseling. Zo belooft 2012 voor de belegger weer een jaar te worden met veel volatiliteit, onzekerheid en angstige momenten. De economische groei in West-Europa is vrijwel tot stilstand gekomen. Daarbij komt het grootste probleem: de schuldencrisis. Of de Europese politici zich komend jaar aan hun goede voornemens kunnen houden om er in te slagen de crisis in de eurozone effectief te bestrijden is nog maar de vraag. De ontwikkelingen van 2011 geven de burger in ieder geval weinig moed.

Wat te doen

Wat moet een belegger in deze situatie doen? In de zoektocht naar rendement en laag risico blijft er met de huidige onzekerheid weinig keus over. Staatsobligaties van bijvoorbeeld Duitsland en Nederland zijn relatief veilig, maar de rente is historisch laag. Dat was een jaar geleden al zo. Toen schreef ik hier overigens ook al dat hoog dividend voor de belegger een interessante optie was. Dat bleek afgelopen jaar inderdaad zo te zijn. Een belegger die voor bedrijven koos met een goed dividend kreeg een relatief stabiele bron van inkomsten en de mogelijkheid tot groei van de portefeuille, een optie die er bij obligaties en deposito’s niet is.

De keuze

Een keuze voor hoogdividendfondsen is niet alleen een keuze voor rendement. Het is ook een keuze voor de lange termijn. In deze markt is het sowieso een goed idee dat de belegger zijn gedrag aanpast en minder let op de korte termijn, weg van het kwartaal-tot-kwartaal denken dus. Dat was altijd al een slecht idee voor de investeerder die voor langere tijd een groeiende portefeuille wilde zien, maar zeker in de huidige markt is het een hopeloze zaak om op dagbasis te reageren op alle ontwikkelingen en geruchten. Daarbij komt dat bedrijven met een goed dividendratio vaak door de cyclus heen dividend blijven betalen, dus ook in economisch moeilijke tijden met dalende aandelenkoersen. Overigens zien we dat beleggers steeds minder interesse hebben voor de waan van de dag. Er lijkt een nieuw soort realisme te heersen waarin men zich realiseert dat snelle en hoge winsten op de beurs tot het verleden behoren. Meer en meer wordt er gekeken naar stabiliteit en betrouwbaarheid.

Kortom, het beleggen in hoogdividendfondsen kan een goede aanvulling betekenen op de portefeuille. Er moet dan wel gekeken worden naar het totale plaatje; het totaal rendement van de koers en de uitbetaling en niet alleen naar de dividenduitkering. Uiteindelijk telt er voor de belegger immers maar één cijfer: het totale rendement van de portefeuille.

Gerelateerde fondsen