Dividenden

Bouw een buffer met dividend

De mogelijkheden voor rendement via dividenduitkeringen zijn historisch gunstig en zelfs bij dalende koersen weten dividendaandelen vaak nog te overtuigen als een buffer in uw portefeuille.

"Aandelen zijn veel te goedkoop", schrijft “De Financieele Telegraaf”. “Het Handelsblatt” verkondigt "Alles moet weg! Aandelen in de aanbieding en het Manager Magazin ziet "Koopkansen na de koersval". Kortom, de financieel journalisten zijn het erover eens dat veel solide ondernemingen in verhouding tot hun aandelenkoers nu uitstekende mogelijkheden bieden. Steeds meer ondernemingen keren meer geld aan hun aandeelhouders uit dan obligatieleningen van dezelfde ondernemingen zouden behalen. En er is nog een vergelijking die de kansen aantoont: het rendement van 10-jarige Duitse rentepapieren ligt momenteel onder de twee procent, de gemiddelde dividendopbrengst van de toonaangevende Duitse DAX-index meer dan tweemaal zo hoog. De Europese blue chips uit de Euro-STOXX behalen zelfs meer dan zes procent (zie grafiek). Na de koersval op de beurs kunnen de aandelen van veel ondernemingen met goede winstvooruitzichten en een stabiele dividendtraditie tegen een betrekkelijk goede prijs worden gekocht. En juist op de Duitse aandelenbeurs is de uitgangspositie voor beursbeleggers volgens Welt am Sonntag goed. "Zelfs als de dividenden met de helft worden verlaagd – wat zelfs na de Lehman-affaire niet is gebeurd – zou de dividendopbrengst nog steeds twee procent bedragen" en dus meer dan de opbrengst van veel termijndeposito's. De dividenden, die bij stijgende aandelenmarkten als extra inkomen dienen, werken bij wisselvallige koersen als buffer. Lukt het bijvoorbeeld om vier procent dividendrendement te innen, dan zou de aandelenkoers met hetzelfde percentage kunnen dalen zonder dat de belegger kapitaalverlies zou lijden. Iedere belegger zou daarom naar dividend moeten kijken.

Historische stabiliteit

"Bij inflatiepercentages van 2,5 procent staat vast: wie nu geld steekt in Nederlandse staatsleningen of termijndeposito's verliest uiteindelijk vermogen. Kon men eerder door belegging in termijndeposito's de inflatie ruimschoots compenseren, sinds enkele maanden is de rente daarvoor eigenlijk niet hoog genoeg meer (zie grafiek). Historisch bekeken, waren de Duitse aandelenhouders bij de grote ineenstortingen van het financiële systeem, zoals bij de geldhervorming in Duitsland in 1948 of de hyperinflatie van de jaren twintig van de vorige eeuw, beter af dan obligatiehouders of spaarders.4 Natuurlijk moeten kopers van beursgenoteerde producten rekening houden met het risico van koersschommelingen en de keuze van aandelen zo zorgvuldig mogelijk maken. Gewoon effecten van een index met een hoge gemiddelde dividendopbrengst kopen, zou bijvoorbeeld als een slechte strategie kunnen uitpakken. In de Europese index Euro-STOXX komen relatief veel financiële aandelen voor, waarvan de toekomstige dividenduitkering door de smeulende eurocrisis onder druk kan komen te staan. Professionals zoals Thomas Schüssler, fondsmanager van DWS Top Dividende, zetten daarentegen in op een duurzame selectie. Voor hen speelt de historische stabiliteit van de dividendbetalingen een belangrijke rol, de actuele marktsituatie maar ook toekomstige winstvooruitzichten. Sinds de samenstelling van de portefeuille van het fonds lag de dividendopbrengst gemiddeld op 4,0 tot 4,5 procent, en deze opbrengst blijft ook in de toekomst de benchmark.

Gerelateerde fondsen