DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) FC

ISIN: LU0145657366Koers per datum: 13-5-2022Uitgiftekoers: 150,98
 Valuta: EURVerkoopkoers: 150,98

Daniel Kittler

Fondsbeheerder sinds: 31-5-2019
Beheer locatie: Duitsland


Huidige opmerking

In de afgelopen maand steeg het fonds verder in waarde. Nadat de ECB in juli aankondigde in de loop van het jaar opnieuw monetaire versoepelingsmaatregelen op te starten, steeg de vraag op de obligatiemarkt. Daarbij profiteerde het bijzondere vermogen zowel van een verdere versmalling van de risicopremies voor bedrijfsobligaties alsook van verder stijgende prijzen in het staatsobligatiesegment. Met het oog op de aanstaande activering van het ECB-opkoopprogramma noteerden niet alleen risicovollere emittenten zoals Italië en Spanje koerswinsten. Ook posities in Duitse en Franse staatsobligaties hielpen de portefeuille bij de gunstige ontwikkeling. Door de aanhoudende geopolitieke spanningen wordt het optimisme echter wel getemperd. Voor de tweede helft van het jaar staat een reductie van de risicovolle posities op het programma.

Vorige opmerkingen

 • 06/2019: In afwachting van nieuwe monetaire versoepelingen door de grote centrale banken werd de spanning op de kapitaalmarkten in de afgelopen maand iets minder. Daar profiteerde het fonds van en in de verslagperiode steeg het licht in waarde. Bovendien noteerden niet alleen risicovolle obligaties in het segment van banken en industriebedrijven extra winsten, maar was er ook grote vraag naar risicoarme staatsobligaties uit Duitsland en Frankrijk. Door de onderweging in negatief rentende Duitse staatsobligaties kon de portefeuille zich in dit segment niet goed handhaven. Dit effect werd echter geneutraliseerd door de in de loop van de maand nieuw opgenomen obligaties met iets langere looptijden. De in principe lage rentegevoeligheid wordt op grond van de negatieve opbrengstniveaus verder gehandhaafd. Interessante nieuwe uitgiftes op de rentemarkt worden gebruikt om nieuwe posities met aantrekkelijkere waarderingen op te bouwen.

  klapper
 • 05/2019: De afgelopen maand werd gekenmerkt door verdere nieuwsberichten over de handelsstrijd tussen de VS en de rest van de wereld. Ook stond de gemoedstoestand op de markten onder druk door het hoge aantal stemmen dat bij de Europese verkiezingen werd uitgebracht op EU-kritische partijen, vooral in Italië en Frankrijk. Dienovereenkomstig zochten veel beleggers naar veilige havens en zij vonden deze in Duitse staatsobligaties. Er was minder vraag naar bedrijfsobligaties en andere risicovollere sectoren. Ondanks de heersende grotere onzekerheid was het fonds in de verslagperiode uiterst stabiel. Door de focus op zeer korte resterende looptijden in de bank- en industriesector drukten de bredere risicopremies niet op het rendement, maar droegen er zelfs lichtjes toe bij. Door de onderweging in negatief rentende Duitse staatsobligaties kon de portefeuille zich in dit segment niet goed handhaven. De duidelijke risico's worden nu weerspiegeld in de koersen. Hogere risicopremies worden stap voor stap benut om posities op te bouwen met iets langere looptijden. Nieuwe emissies van bedrijven staan daarbij centraal. De in principe voorzichtige positionering wordt echter gehandhaafd.

  klapper
 • 04/2019: In april gebeurde er per saldo niet zo veel. Duitse staatsobligaties noteerden iets zwakker, Italië en Spanje herstelden zich enigszins, net als bedrijfsobligaties. In vergelijking met de referentie-index bleef het fonds eerder ongewijzigd, maar behield het de voorsprong in het lopende jaar. De Italiaanse obligaties handhaafden zich goed en de selectie van bedrijfsobligaties leverde een positieve bijdrage aan het rendement. Bij beide sectoren heeft het fonds een gematigde overweging. Op deze wijze zijn de risico's in vergelijking met de referentie-index goed verdeeld. We zijn voortdurend op zoek naar interessante nieuwe uitgiften. De in vergelijking met de referentie-index iets kortere looptijd van het fonds wordt gehandhaafd omdat de rente op bijvoorbeeld Duitse staatsobligaties erg laag is en de zwakker dan verwachte groeicijfers in Europa nu in de koersen verrekend zouden moeten zijn. Op deze wijze zijn de (gematigde) risico's in vergelijking met de referentie-index goed verdeeld. We zijn voortdurend op zoek naar interessante nieuwe uitgiften.

  klapper
 • 03/2019: In maart ging het goed: het compartiment sloot de maand positief af, in vergelijking met de referentie-index praktisch neutraal en op jaarbasis ook positief. De Italiaanse obligaties leverden een gematigde, maar de bedrijfsobligaties een positieve bijdrage aan het rendement. Bij beide sectoren heeft het compartiment een gematigde overweging. Op deze wijze zijn de (gematigde) risico's in vergelijking met de referentie-index goed verdeeld. We zijn voortdurend op zoek naar interessante nieuwe uitgiften. De ietwat kortere looptijd van het compartiment was in vergelijking met de referentie-index licht negatief. Toch handhaven we deze strategie momenteel omdat de rente voor Duitse staatsobligaties erg laag is en de zwakker dan verwachte cijfers voor de economische groei in Europa nu ingecalculeerd zouden moeten zijn in de koersen. Op deze wijze zijn de (gematigde) risico's in vergelijking met de referentie-index goed verdeeld. We zijn voortdurend op zoek naar interessante nieuwe uitgiften.

  klapper
 • 02/2019: Het fonds sloot de maand februari positief af. De Italiaanse obligaties zijn ietwat gedaald. Daarentegen leverden bedrijfsobligaties een positieve bijdrage aan het rendement. Bij beide sectoren heeft het fonds een gematigde overweging die ook gehandhaafd moet worden. De ietwat kortere looptijd van het fonds in vergelijking met de referentie-index had een neutraal effect. Toch handhaven we deze strategie momenteel omdat de rente voor Duitse staatsobligaties erg laag is en de zwakker dan verwachte cijfers voor de economische groei in Europa nu ingecalculeerd zouden moeten zijn in de koersen. Op deze wijze zijn de (gematigde) risico's in vergelijking met de referentie-index goed verdeeld. We zijn voortdurend op zoek naar interessante nieuwe uitgiften.

  klapper