DWS Invest Global High Yield Corporates USD FC

ISIN: LU1506496097Koers per datum: 1-3-2021Uitgiftekoers: 127,27
 Valuta: USDVerkoopkoers: 127,27

Gary Russell

Fondsbeheerder sinds: 15-12-2016
Beheer locatie: Verenigde Staten


Huidige opmerking

De wereldwijde hoogrentende obligatiemarkt genereerde een totaalrendement van +4,11% in juli. Spreads werden smaller en de rentevoeten daalden. De acties van de centrale banken en mondiale stimuleringsmaatregelen bleven in spel, de economieën gingen weer open en bepaalde economische cijfers bleken beter te zijn dan verwacht, net zoals de bedrijfsresultaten. Het fonds presteerde 126 bp beter dan de referentie-index (vóór aftrek van vergoedingen) in juli. Het fonds genereerde een rendement van +5,36% en de referentie-index een rendement van +4,11% Overwogen posities in tal van beter presterende kredieten zoals proteïneproducent JBS, een chemisch bedrijf, Tronox, en een farmaceutisch bedrijf, Bausch Health, waren positief voor het rendement. Een overwogen positie in de uitstekend presterende metaal- en mijnbouwsector ondersteunde het rendement, evenals diverse goed presterende posities binnen deze sector. Op basis van ratings presteerden portefeuilleposities beter dan de index in de ratingcategorieën BB, B en CCC.

Vorige opmerkingen

 • 06/2020: De wereldwijde hoogrentende obligatiemarkt genereerde een totaalrendement van +1,09% in juni. Spreads werden smaller en de rentevoeten daalden. De markt bleef verkrappen omdat acties van de centrale banken en mondiale stimuleringsmaatregelen in het spel bleven, de economieën weer opengingen en bepaalde economische cijfers beter bleken te zijn dan verwacht. In juni presteerde het fonds 118 bp slechter dan de referentie-index (vóór aftrek van kosten). Het fonds genereerde een rendement van -0,09% en de referentie-index een rendement van +1,09% Een onderwogen positie in de obligaties met een langere looptijd van het bedrijf E&P, Occidental Petroleum, remde het rendement omdat deze obligaties beter presteerden over de periode. Overwogen posities in het dienstverleningsbedrijf Staples en het farmaceutische bedrijf Bausch Health remden ook het rendement omdat deze obligaties slechter presteerden. Een overwogen positie in de uitstekend presterende metaal- en mijnbouwsector ondersteunde de prestatie, evenals de posities in Hudbay Minerals en First Quantum Minerals. Een onderwogen positie in de uitstekend presterende CCC-categorie zette een rem op het rendement, maar dit werd gedeeltelijk gecompenseerd door een overweging in B-waarderingen.

  klapper
 • 05/2020: De wereldwijde hoogrentende obligatiemarkt genereerde een totaalrendement van +4,14% in mei. Spreads werden smaller en de rentevoeten daalden. De markt versmalde aanzienlijk omdat centrale banken bleven ingrijpen, er over de hele wereld stimulerende maatregelen werden genomen en de markten opnieuw openden. Het compartiment presteerde 10 bp beter dan de referentie-index (vóór aftrek van vergoedingen) in mei. Het compartiment genereerde een rendement van +4,23% en de referentie-index een rendement van +4,14% Overwogen posities in diverse beter presterende obligaties waren gunstig voor het rendement, bijv. posities in Hillcorp Energy, Archrock Partners, Targa Resources en Staples. Een overweging in de beter presterende midstreamsector was positief terwijl een onderweging in de beter presterende detailhandelsector minder gunstig uitviel. Een onderweging in de beter presterende CCC-categorie was minder gunstig, maar dit werd gecompenseerd door een overweging in B-waarderingen en een goede effectenselectie in de effectencategorieën met B- en BB-waarderingen.

  klapper
 • 04/2020: De wereldwijde hoogrentende obligatiemarkt genereerde een totaalrendement van +4,42% in april. Spreads werden smaller en de rentevoeten daalden. De markt versmalde aanzienlijk omdat centrale banken bleven ingrijpen en er over de hele wereld stimulerende maatregelen werden genomen. Het resultaat van het fonds (vóór kosten) lag in de lijn van dat van de referentie-index. Het fonds en de referentie-index boekten allebei een rendement van +4,42% in april. De overwogen posities in WPX Energy, DCP Midstream en Constellium droegen bij tot het resultaat van het fonds aangezien deze obligaties sterk presteerden. Dit werd uitgevlakt door onderwogen posities in andere sterk presterende obligaties zoals Kraft Heinz, EQT Midstream en Atlantia. Onze overweging in achterblijvende basisconsumptiegoederen was licht negatief. De overweging in de midstreamsector was positief omdat deze sector duidelijk beter presteerde dan de brede index. Wij zijn optimistisch over de HY-markt vanuit een risico-opbrengststandpunt en geloven dat een goede kredietkeuze cruciaal is. Er hebben zich aantrekkelijke kansen aangediend en dat zou zo moeten blijven. Wij focussen op beleggingen in bedrijfsobligaties met billijke rendementen in verhouding tot het risico.

  klapper
 • 03/2020: Hoogrentende obligaties boekten in maart een negatief totaalrendement van -12,10%. De spreads verbreedden en de rentevoeten stegen. Tijdens het grootste deel van de maand verbreedde de markt aanzienlijk door de coronazorgen. Het sentiment veranderde aan het einde van de maand toen de centrale banken in actie kwamen en de VS steunmaatregelen invoerde. Krediet met rating BB behaalde de beste resultaten tijdens de maand, gevolgd door B en daarna CCC. Elke ratingcategorie boekte negatieve totaalrendementen. De beste sectoren waren draadloos, elektriciteit en technologie. E&P, aardoliediensten en ontspanning behoorden tot de slechtst presterende sectoren. Het fonds presteerde in maart 88 bp beter dan de referentie‑index. Het fonds noteerde een rendement van -11,22%, tegenover -12,10% voor de index. De afwezigheid uit niet-gedekte obligaties van het noodlijdende Frontier Communications droeg bij tot het resultaat, net als het niet houden van diverse onderpresteerders zoals Limited Brands, Murphy Oil en International Gaming Technologies. Op sectorvlak waren de onderwegingen in de achterblijvende sectoren detailhandel, aardoliediensten en transport eveneens gunstig voor het rendement.

  klapper
 • 02/2020: De wereldwijde hoogrentende (HY) obligatiemarkt noteerde een negatief totaalrendement van -1,64% in februari. Spreads werden breder en opbrengsten hoger. Het grootste deel van de maand was de markt stabiel. Vervolgens sloeg de stemming snel om toen duidelijk werd dat het coronavirus grenzen overschreed en zich wereldwijd verspreidde. Fondsstromen waren negatief in Europa en de VS. De uitgifte van nieuwe obligaties was hoog in beide markten alvorens later in de maand volledig tot stilstand te komen. USD HY-krediet presteerde beter dan EUR HY-krediet. In februari presteerde het fonds 28 bp slechter dan de referentie-index (vóór aftrek van vergoedingen). Het fonds noteerde een rendement van -1,91% tegenover de index van -1,64%. Overwogen posities in diverse slechter presterende obligaties drukten op het rendement, met inbegrip van overwegingen in E&P-bedrijf Oasis Petroleum en cruisemaatschappij Viking Cruises. De sectorale spreiding drukte wat op het rendement omdat het fonds een overwogen positie had in de slechter presterende midstream-sector en de metaal- en mijnbouwsector.

  klapper