DWS Invest ESG Global Corporate Bonds FC

ISIN: LU0982744301Koers per datum: 21-9-2020Uitgiftekoers: 115,97
 Valuta: EURVerkoopkoers: 115,97

Rainer Haerle

Fondsbeheerder sinds: 31-3-2015
Beheer locatie: Duitsland


Huidige opmerking

De wereldwijde kredietmarkten bleven het in augustus goed doen met krappere kredietindexniveaus en hogere rendementen op Duitse staatsobligaties en Amerikaans schatkistpapier. Hoewel augustus doorgaans een mindere maand is voor primaire uitgiften, bereikten ze dit jaar een record in augustus van 136 miljard dollar voor US IG, terwijl EUR-krediet zeer rustig was. Ondanks het nieuws over de aanhoudende verspreiding van COVID-19 en de aanzienlijke stijgingen van de besmettingscijfers, kon de steun van de centrale banken en regeringen de marktdeelnemers geruststellen. Het secundaire inkoopprogramma van de Fed (SMCCF) blijft grotendeels aan de zijlijn, aangezien het programma grotendeels een achtervang blijft voor de markt. Er ging ook heel wat aandacht naar de Fed tijdens de Jackson Hole-conferentie die eind van de maand plaatsvond. Zoals verwacht kondigde de Fed een verschuiving aan naar het streven naar gemiddelde inflatie. Hoewel dit geen onmiddellijke impact heeft op krediet, blijven de curves, zowel voor schatkistpapier als krediet, steiler worden, aangezien het frontend redelijk stabiel zal blijven bij lage rentevoeten. Financials deed het beter dan industrie en lager gewaardeerde kredieten deden het beter dan hun hoger gewaardeerde tegenhangers, zowel in HY als IG. Alle obligaties in het fonds voldoen aan onze ESG‑normen.

Vorige opmerkingen

 • 07/2020: Ondanks het feit dat het aantal Covid-19-besmettingen bleef stijgen in tal van regio’s over de hele wereld en dat er meer sprake is van (lokale) lockdowns geeft de markt nog steeds de voorkeur aan risicoactiva zoals bedrijfsobligaties. Nieuws over de voortgang in het vinden van een Covid-19-vaccin en verdere stimulansen van de overheden en de centrale banken om de negatieve economische impact te verzachten, stuwen de markten. Vooral in juli gaf het nieuws dat de Europese Raad een akkoord bereikte na vier dagen van intense onderhandelingen het optimisme van de beleggers een verdere boost. Het akkoord betekent een totaalpakket van 750 miljard euro, inclusief 390 miljard euro in subsidies, waardoor bedrijfsobligaties uit de Europese periferie goed presteerden. Het verslagseizoen voor het tweede kwartaal is inmiddels ver gevorderd en al met al lijkt het negatieve effect op de winst van de bedrijven minder slecht dan gevreesd door de marktactoren. Daarnaast betekenden het verslagseizoen en de zomervakantie een sterke vertraging van nieuwe emissies tijdens het laatste deel van de maand zodat de technische factoren ook de wereldwijde kredieten in euro ondersteunden. Alle obligaties in het fonds voldoen aan onze ESG‑normen.

  klapper
 • 06/2020: Juni was nog een sterke maand voor risicoactiva en wereldwijde bedrijfsobligaties. Toch is de Covid-19-pandemie duidelijk nog lang niet voorbij en ontstaan er overal ter wereld nieuwe infectiehotspots, waarbij de VS het bijzonder slecht doet vanwege een vreselijk falende regering. Veel van de marktwinsten wereldwijd zijn te danken aan dalende besmettingspercentages en heropeningsstappen die de economieën verjongd hebben, maar nog meer rendement is het gevolg van immense monetaire en fiscale stimuli: de ECB kondigde aan het begin van juni aan dat ze de omvang van het Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) zou uitbreiden met € 600 miljard, bovenop wat aangekondigd was in maart, waardoor de totale hoeveelheid mogelijke aankopen oploopt tot € 1,35 biljoen. Het uitgiftevenster voor de uitgifte van bedrijfsobligaties bleef wijd open. Dit zorgde voor een recordaanbod voor juni, wat ook spreadverbreding veroorzaakte. Zelfs met de steun van centrale banken, moesten beleggers posities verkopen om de participatie in de nieuwe uitgifte te financieren. Ondanks die tekenen van tijdelijk overaanbod naar de tweede helft van de maand presteerde het krediet goed. Alle obligaties in het fonds voldoen aan onze ESG‑normen.

  klapper
 • 05/2020: Na verschillende maanden van pandemie wordt het marktsentiment voornamelijk beïnvloed door het laatste nieuws over Covid-19 en de steeds toenemende maatregelen om het negatieve effect op de economische groei te temperen. Daarnaast put de markt vertrouwen uit de maatregelen voor de versoepeling van de lockdown om enig economisch herstel mogelijk te maken. Na een nerveuze start bleek mei een positieve maand te zijn voor risicoactiva. Zoals vermeld ondersteunden de versoepelende monetaire maatregelen van de centrale banken het herstel van de markten: aangezien zowel de Fed als de ECB de afgelopen weken hun aankoopactiviteiten hebben opgevoerd, groeide ook de bereidheid van beleggers om hen te volgen aanzienlijk. Ook was er een aanhoudende instroom in onze activaklassen. De EU verhoogde de solidariteit tussen de lidstaten met de introductie van een groot herstelfonds om de landen die het meest door Covid-19 zijn getroffen te helpen. Het initiatief had vooral een positief effect op de financiële sector. De kredietmarkten hadden een zeer goede maand vanwege deze ondersteunende technische achtergrond. Alle bedrijfssegmenten presteerden beter dan veiligehavenactiva zoals schatkistpapier. Alle obligaties in het compartiment voldoen aan onze ESG‑normen.

  klapper
 • 04/2020: Na de uitzonderlijke marktcorrectie van maart waren er in april steeds meer signalen dat de situatie normaliseerde en de risicobereidheid terugkeerde. Hoewel het totale aantal Covid-19-besmettingen wereldwijd bleef toenemen, gaf de tragere stijging van de curve de beleggers hoop dat een versoepeling van de lockdownmaatregelen en daarmee een opleving van de economische activiteit dichterbij kwam. Door deze hoop versmalden de kredietspreads met 40 tot meer dan 50 basispunten voor wereldwijde kredieten, waardoor maandrendementen werden genoteerd die normaal alleen over een heel jaar worden geboekt. Er was opnieuw een gezonde activiteit op de primaire markt en april was de drukste maand ooit voor niet-financiële uitgiften, zowel in EUR als in USD. Er waren tekenen van een normalisering aangezien de premies van nieuwe uitgiften in de richting van de normale niveaus evolueerden aan het einde van de maand. De ingrepen van de centrale banken aan beide zijden van de Atlantische Oceaan droegen uiteraard bij aan de opleving van de risicobereidheid van de beleggers. Het fonds volgde deze trend door een groot deel van de verliezen tijdens de verkoopgolf in maart goed te maken, waarbij de beste resultaten werden geboekt door de activa met hoge bèta. Alle obligaties in het fonds voldoen aan onze ESG‑normen.

  klapper
 • 03/2020: Alle markten werden opgeschrikt door de snelle ontwikkeling van de coronapandemie, met aan het einde van de maand al meer dan 700.000 gevallen. In alle activaklassen heerste een grote risicoaversie tijdens de maand. De kredietspreads verbreedden aanzienlijk omdat alle marktdeelnemers hun risico's trachtten te beperken en een contante reserve opbouwden. De door bijna alle westerse regeringen aangekondigde steunpakketten konden de val niet alleen tegenhouden. De centrale banken moesten opnieuw naar ongeziene maatregelen grijpen, waaronder obligatieaankopen voor ongeziene bedragen en zelfs directe leningen om bedrijven liquide en overeind te houden. De grootste koersdaling in maart werd opnieuw genoteerd op de oliemarkt. Door de wereldwijde daling van de vraag en de prijzenoorlog tussen Saudi-Arabië en Rusland zakte de prijs voor een vat ruwe olie naar het laagste niveau sinds 2002, met een gemiddelde prijsklasse van $ 20 per vat. Dit had een grote impact op de hele energiesector, die de grootste verliezer was en zich nog niet echt heeft kunnen herstellen in de rally aan het einde van de maand. Pas in de laatste week opende de markt voor nieuwe uitgiften opnieuw, die op grote belangstelling van de beleggers konden rekenen dankzij hun meer dan genereuze voorwaarden.

  klapper

Andere fondsen van deze fondsmanager

Er zijn geen verdere fondsen beschikbaar, die worden beheerd door de fondsbeheerder.