DWS Invest Euro High Yield Corporates FD

ISIN: LU0813334322Koers per datum: 13-5-2022Uitgiftekoers: 95,97
 Valuta: EURVerkoopkoers: 95,97

Per Wehrmann

Fondsbeheerder sinds: 30-7-2012
Beheer locatie: Duitsland


Huidige opmerking

In maart bleven de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de voortdurend toenemende inflatiedruk de dominerende marktthema's. De EUR HY noteerde over het algemeen een licht negatief totaalrendement van -0,1%. Het fonds deed het minder goed dan zijn benchmark, wat grotendeels werd aangestuurd door de selectieve overwegingen in CCC-kredieten. Dit werd slechts deels gecompenseerd door de positieve bijdragen van de onderweging in BB-emittenten. De belangrijkste negatieve bijdragen werden geleverd door de overwegingen in Frigoglass en Pro-Gest, die deels werden gecompenseerd door de positieve bijdragen van de onderweging in Gazprom en de overwegingen in Wintershall en Raffinerie Heide. Ondanks de minder goede economische vooruitzichten zijn de waarderingen al aanzienlijk gedaald, wat volgens ons een algemeen evenwichtiger rendement/risico-profiel oplevert. Wij verwachten echter dat het verschil tussen de sectoren en de emittenten verder zal toenemen, afhankelijk van de veerkracht van de individuele bedrijfsmodellen. Daarom zijn wij er nog steeds van overtuigd dat een op waarden gerichte beleggingsstijl met een grondige fundamentele bottom-upanalyse, zoals de onze, vereist is om door deze troebele wateren te navigeren, zodat wij tijdelijke periodes van marktvolatiliteit kunnen doorstaan en toekomstige kansen kunnen grijpen.

Vorige opmerkingen

 • 02/2022: In februari versnelde de zwakte op de Europese HG-markt verder toen de spanningen tussen Rusland en Oekraïne escaleerden in een militair conflict. De EUR HY noteerde over het algemeen een negatief totaalrendement van -3,2%. Het fonds slaagde erin zijn benchmark aanzienlijk te overtreffen, grotendeels dankzij de onderweging in BB-kredieten en de selectie van afzonderlijke effecten. De belangrijkste positieve bijdragen waren de onderwegingen in Gazprom, Atlantia en Pemex, die deels werden gecompenseerd door de negatieve bijdragen van de overwegingen in Wintershall en EDF. Op dit moment is het hoogst onzeker of, wanneer en hoe het conflict kan worden opgelost. Daarom verwachten wij dat de volatiliteit de komende weken hoog zal blijven. De spreads zijn echter reeds aanzienlijk breder geworden. Hoewel het misschien nog te vroeg is om haussegericht te worden op een bredere basis, zijn de bedrijfsfundamentals doorgaans gezond en zijn ze reeds grotendeels hersteld van de coronapandemie. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat de huidige marktontwrichtingen zeer aantrekkelijke alfakansen bieden wat betreft afzonderlijke effectenselectie, die wij trachten te benutten door gebruik te maken van onze grondige kredietanalyse en onze op waarde gerichte beleggingsstijl.

  klapper
 • 01/2022: In januari beleefde de Europese hoogrentende markt de slechtste start van het jaar sinds de wereldwijde financiële crisis, vooral onder invloed van de dreiging van een snellere verstrakking van het monetaire beleid en een vertragende groei van de bedrijfswinsten. Bovendien verergerden de toenemende geopolitieke spanningen in Oost-Europa de huidige situatie. Hierdoor noteerde de EUR HY een negatief totaalrendement van -1,5%. Het fonds presteerde iets beter dan zijn benchmark, vooral dankzij de onderwegingen in de gezondheidszorg, het transport en de automobielsector, wat deels werd gecompenseerd door de negatieve bijdragen van de overwegingen in basisindustrie, financiële diensten en kapitaalgoederen. We verwachten over het algemeen dat de volatiliteit aanzienlijk hoger zal zijn dan in 2021 door de meer heterogene prestaties van sectoren en individuele emittenten. We zijn echter van mening dat hogere spreidingsniveaus interessante mogelijkheden bieden om alfa te genereren op basis van de selectie van afzonderlijke effecten en de timing van het genomen risico. We zijn ervan overtuigd dat we goed uitgerust zijn om deze uitdagingen het hoofd te bieden door te vertrouwen op onze rigoureuze, diepgaande kredietanalyse en waarde gerichte beleggingsstijl.

  klapper
 • 12/2021: In december herstelde de Europese hoogrentende markt zich dankzij studies rond de Omikron-variant waarin minder ernstige coronasymptomen werden vastgesteld voor deze variant. Hierdoor genereerde de brede Europese hoogrentende markt een totaalrendement van +0,9%. Het fonds slaagde erin beter te presteren dan zijn benchmark, vooral dankzij de positieve bijdragen van de overwegingen in kredieten met een lagere rating binnen de B- en CCC-korf, die het beter deden dan obligaties met een BB-rating. De belangrijkste positieve bijdragen kwamen van de overwegingen in de basisindustrie en detailhandel, die deels werden tenietgedaan door de onderweging in energie en gezondheidszorg. Hoewel we de algemene marktomstandigheden voor de Europese hoogrentende markt gunstig blijven inschatten, verwachten we een grotere spreiding tussen individuele emittenten en sectoren. De kredietselectie zal dan ook van cruciaal belang zijn om in 2022 een outperformance te realiseren. Dankzij onze gedisciplineerde en op waarde gerichte bottom-up beleggingsbenadering zijn we echter van oordeel dat we goed gewapend zijn om deze uitdagingen aan te gaan en aantrekkelijke alfakansen te blijven identificeren.

  klapper
 • 11/2021: In november begon de EUR hoogrentende markt zich stevig te herstellen van de zwakte in oktober. Toen de inflatiedruk echter toenam, begonnen de spreads weer te verbreden. Deze verbreding versnelde op “Black Friday”, toen de markten in het algemeen onder druk kwamen te staan door de vrees voor de nieuwe Covid-variant, Omikron. De maand eindigde opnieuw met een negatief totaalrendement en verbreedden de spreads tot niveaus die we begin dit jaar voor het laatst zagen. Het fonds zette een aanzienlijk beter rendement neer dan zijn referentie-index dankzij de onderweging van kredieten met een BB-rating en een afdekkingspositie die aan het einde van de maand een positieve bijdrage leverde. Bovendien kon het profiteren van de onderweging van de energiesector, de onderweging van Telecom Italia en de overweging in enkele kredieten die baat hadden bij een positief gebeurtenissenrisico. We verwachten dat de volatiliteit volgend jaar groter zal zijn dan dit jaar. Op langere termijn heeft HY het echter beter gedaan dan de meeste andere vastrentende activaklassen in een klimaat van hogere inflatie en stijgende opbrengsten, omdat het ook een teken is van een sterkere economie en prijszettingsvermogen van de bedrijven.

  klapper
 • 10/2021: In oktober bleef de Europese hoogrentende markt volatiel als gevolg van de stijgende rente op staatsobligaties en aanhoudende storingen in de toeleveringsketen. Hierdoor genereerde de Europese hoogrentende markt een totaalrendement van -0,6%. Het compartiment presteerde minder goed dan de benchmark, wat grotendeels toe te schrijven is aan de negatieve bijdrage van de overweging in kredieten met een lagere rating. De overweging in het Adler complex en de onderweging in Telecom Italia leverden de belangrijkste positieve bijdrage. Dit werd echter tenietgedaan door de negatieve bijdragen van de overwegingen in Standard Profil en Nitrogenmuvek. Over het algemeen vinden wij dat een actieve en een op waarde gerichte beleggingsstijl, zoals we nu volgen, vereist is om deze woelige wateren te bevaren. Wij blijven het risico-rendementsprofiel op lange termijn van de Europese hoogrentende markt echter aantrekkelijk vinden. Daarom willen wij gebruik maken van tijdelijke perioden van verhoogde marktvolatiliteit om extra alfakansen aan onze portefeuille toe te voegen, waarbij wij onze gedisciplineerde bottom-upbenadering strikt toepassen.

  klapper

Andere fondsen van deze fondsmanager

Er zijn geen verdere fondsen beschikbaar, die worden beheerd door de fondsbeheerder.