DWS Invest Euro High Yield Corporates FC

ISIN: LU0616840772Koers per datum: 8-8-2022Uitgiftekoers: 158,60
 Valuta: EURVerkoopkoers: 158,60

Per Wehrmann

Fondsbeheerder sinds: 30-7-2012
Beheer locatie: Duitsland


Huidige opmerking

Juni was voor de Europese hoogrentende markt wederom een uiterst uitdagende maand toen de toenemende negatieve macro-economische factoren door de versnelde inflatiedruk evenals het toenemende risico op recessie doorwogen op het marktsentiment. Als gevolg daarvan boekte de brede Europese hoogrentende markt één van de grootste negatieve maandresultaten van de afgelopen decennia met een totaalrendement van -7,0%. Het fonds presteerde aanzienlijk beter dan zijn benchmark, vooral dankzij de onderwegingen in de sectoren automobiel en transport. De belangrijkste positieve bijdragen zijn het gevolg van de onderwegingen van Pemex, Telecom Italia en Atlantia die slechts gedeeltelijk werden gecompenseerd door de overwegingen van Peach Property, EDF en DIC Asset. Hoewel de macro-economische onzekerheid aanzienlijk blijft en de vooruitzichten voor de wereldeconomie steeds meer vertroebelen, blijven de fundamentals van de emittenten grotendeels solide, en de hoge gemiddelde ratingkwaliteit zou de Europese hoogrentende markt tot op zekere hoogte moeten ondersteunen. Hoewel de spreads over de hele linie wezenlijk breder zijn geworden, verwachten we dat de spreiding tussen individuele namen en sectoren verder zal toenemen, zodat er een op waarde gerichte bottom-up beleggingsstijl nodig is om deze uitdagingen het hoofd te bieden en toekomstige alfakansen te kunnen grijpen.

Vorige opmerkingen

 • 05/2022: In mei werd de hoogrentende euromarkt weer met uitdagingen geconfronteerd door de aanhoudende macrorisico's door de wereldwijde groei die onder druk werd gezet door de vrees voor dalende consumptie, strikte lockdowns in China en de monetaire verstrakking. Hierdoor noteerde de EUR HY een negatief totaalrendement van -1,2%. Het fonds deed het slechter dan zijn referentie-index en dit kwam voornamelijk door de waardenselectie in kapitaalgoederen en telecommunicatie, en de overwogen positie in retail. De belangrijkste negatieve bijdragen werden geleverd door overwegingen in Frigoglass, Adler en EDF, wat deels werd gecompenseerd door de positieve bijdragen van de onderweging in Atlantia complex, Pemex en bepaalde hybride vastgoed-instrumenten. Terwijl de meeste bedrijven nog steeds de verwachtingen overtreffen, is de volatiliteit van de resultaten onlangs aanzienlijk gestegen. Nu het macroklimaat een uitdaging blijft en de bedrijfsvooruitzichten steeds somberder worden, verwachten we voor de tweede helft van het jaar een nog sterker uiteenlopend beeld. In dit klimaat verwachten we dat afzonderlijke waardenselecties de belangrijkste bron zijn om alfa te genereren. Vertrouwend op onze waardegerichte beleggingsstijl staan we er goed voor om deze uitdagingen aan te gaan en kansen te grijpen.

  klapper
 • 04/2022: In april was de hoogrentende markt in euro weer zwakker door de aanhoudende inflatoire druk, door het ontbreken van tekens van minder spanningen tussen Rusland en Oekraïne, en door toenemende angst voor recessie. De EUR HY noteerde over het algemeen een negatief totaalrendement van -2,9%. Het fonds presteerde aanzienlijk beter dan zijn referentie-index, grotendeels door de onderweging in duration-gevoelige obligaties, deels gecompenseerd door de overweging in bepaalde idiosyncratische credit events die onder druk kwamen te staan. De belangrijkste positieve bijdragen waren de onderwegingen in Telecom Italia, Atlantia en Pemex, die deels werden gecompenseerd door de negatieve bijdragen van de overwegingen in Adler, Chemours en Atalian. Aangezien er absoluut hogere risico's zijn op de markt, zijn de waarderingsniveaus ook dienovereenkomstig gedaald. Hoewel we ervan uitgaan dat de markt erg volatiel blijft, zien we veel mogelijkheden binnen de individuele aandelenselectie, die we trachten te benutten via onze op waarde gerichte beleggingsstijl.

  klapper
 • 03/2022: In maart bleven de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de voortdurend toenemende inflatiedruk de dominerende marktthema's. De EUR HY noteerde over het algemeen een licht negatief totaalrendement van -0,1%. Het fonds deed het minder goed dan zijn benchmark, wat grotendeels werd aangestuurd door de selectieve overwegingen in CCC-kredieten. Dit werd slechts deels gecompenseerd door de positieve bijdragen van de onderweging in BB-emittenten. De belangrijkste negatieve bijdragen werden geleverd door de overwegingen in Frigoglass en Pro-Gest, die deels werden gecompenseerd door de positieve bijdragen van de onderweging in Gazprom en de overwegingen in Wintershall en Raffinerie Heide. Ondanks de minder goede economische vooruitzichten zijn de waarderingen al aanzienlijk gedaald, wat volgens ons een algemeen evenwichtiger rendement/risico-profiel oplevert. Wij verwachten echter dat het verschil tussen de sectoren en de emittenten verder zal toenemen, afhankelijk van de veerkracht van de individuele bedrijfsmodellen. Daarom zijn wij er nog steeds van overtuigd dat een op waarden gerichte beleggingsstijl met een grondige fundamentele bottom-upanalyse, zoals de onze, vereist is om door deze troebele wateren te navigeren, zodat wij tijdelijke periodes van marktvolatiliteit kunnen doorstaan en toekomstige kansen kunnen grijpen.

  klapper
 • 02/2022: In februari versnelde de zwakte op de Europese HG-markt verder toen de spanningen tussen Rusland en Oekraïne escaleerden in een militair conflict. De EUR HY noteerde over het algemeen een negatief totaalrendement van -3,2%. Het fonds slaagde erin zijn benchmark aanzienlijk te overtreffen, grotendeels dankzij de onderweging in BB-kredieten en de selectie van afzonderlijke effecten. De belangrijkste positieve bijdragen waren de onderwegingen in Gazprom, Atlantia en Pemex, die deels werden gecompenseerd door de negatieve bijdragen van de overwegingen in Wintershall en EDF. Op dit moment is het hoogst onzeker of, wanneer en hoe het conflict kan worden opgelost. Daarom verwachten wij dat de volatiliteit de komende weken hoog zal blijven. De spreads zijn echter reeds aanzienlijk breder geworden. Hoewel het misschien nog te vroeg is om haussegericht te worden op een bredere basis, zijn de bedrijfsfundamentals doorgaans gezond en zijn ze reeds grotendeels hersteld van de coronapandemie. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat de huidige marktontwrichtingen zeer aantrekkelijke alfakansen bieden wat betreft afzonderlijke effectenselectie, die wij trachten te benutten door gebruik te maken van onze grondige kredietanalyse en onze op waarde gerichte beleggingsstijl.

  klapper
 • 01/2022: In januari beleefde de Europese hoogrentende markt de slechtste start van het jaar sinds de wereldwijde financiële crisis, vooral onder invloed van de dreiging van een snellere verstrakking van het monetaire beleid en een vertragende groei van de bedrijfswinsten. Bovendien verergerden de toenemende geopolitieke spanningen in Oost-Europa de huidige situatie. Hierdoor noteerde de EUR HY een negatief totaalrendement van -1,5%. Het fonds presteerde iets beter dan zijn benchmark, vooral dankzij de onderwegingen in de gezondheidszorg, het transport en de automobielsector, wat deels werd gecompenseerd door de negatieve bijdragen van de overwegingen in basisindustrie, financiële diensten en kapitaalgoederen. We verwachten over het algemeen dat de volatiliteit aanzienlijk hoger zal zijn dan in 2021 door de meer heterogene prestaties van sectoren en individuele emittenten. We zijn echter van mening dat hogere spreidingsniveaus interessante mogelijkheden bieden om alfa te genereren op basis van de selectie van afzonderlijke effecten en de timing van het genomen risico. We zijn ervan overtuigd dat we goed uitgerust zijn om deze uitdagingen het hoofd te bieden door te vertrouwen op onze rigoureuze, diepgaande kredietanalyse en waarde gerichte beleggingsstijl.

  klapper

Andere fondsen van deze fondsmanager

Er zijn geen verdere fondsen beschikbaar, die worden beheerd door de fondsbeheerder.