DWS Invest Euro High Yield Corporates FC

ISIN: LU0616840772Koers per datum: 3-8-2020Uitgiftekoers: 159,33
 Valuta: EURVerkoopkoers: 159,33

Per Wehrmann

Fondsbeheerder sinds: 30-7-2012
Beheer locatie: Duitsland


Huidige opmerking

In juni namen de Europese hoogrentende markten een vliegende start. De belangrijkste reden hiervoor was de uitbreiding van het opkoopprogramma van de ECB rond de pandemie met € 600 miljard. Nadien remden zorgen over een tweede Covid-19-golf en geopolitieke risico's rond de VS de marktprestaties. Het fonds deed het beter dan zijn referentie-index voornamelijk door de effectenselectie zoals KME, Pro-Gest en Maxeda. Verder profiteerde het fonds van beleggingen in de B- en CCC-segmenten die sterk herstelden. De overwegingen in chemie en vastgoed hadden een aanzienlijke positieve invloed op het rendement. We denken dat spreads billijk gewaardeerd zijn, maar dat de volatiliteit hoog zal blijven. We beschouwen sommige segmenten in het hoogrentend bereik een aantrekkelijke mogelijkheid voor outperformance. Een voorzichtige benadering van fundamentele analyse is nodig om door een ongekende maatschappelijke en economische onzekerheid te navigeren. Daarom achten wij onze op waarde gerichte beleggingsstijl geschikt om op lange termijn te profiteren.

Vorige opmerkingen

 • 05/2020: In mei stabiliseerde de situatie rond de Covid-19-pandemie. Het aantal nieuwe gevallen daalde met de dag en de opheffing van de lockdowns kwam geleidelijk op gang. Het sociale leven komt langzaam terug op gang en instellingen zijn bereid fiscale en monetaire stimulansen door te voeren. Voorzichtig optimisme besmette de Europese hoogrentende markten, die vervolgens stegen. Het compartiment moest zijn referentie-index laten voorgaan voornamelijk door een gemiddelde cashpositie van ca. 5%, de overweging van enkele illiquide kleinere emittenten waarvoor de waarderingen nog niet zijn gestegen en de onderweging van langlopende obligaties van enkele van de grote gevallen engelen. Het compartiment wist het effect van de gevallen engel te verminderen door effectenselectie, zoals Consus, Navira en Loxam. De combinatie van institutionele stimulering en liquiditeitsbehoud op bedrijfsniveau brengt ons tot de conclusie dat de wanbetalingsgraden lager kunnen zijn dan wat beleggers vrezen. We beschouwen de huidige omgeving als een kans om beleggingen te doen die bestand zijn tegen onze strikte claims op liquiditeit en kostenstructuur. Een op waarden gericht beleggingsproces is essentieel vanwege de hoge afzonderlijke risico's. Onze strategie kan profiteren van de huidige marktsituatie.

  klapper
 • 04/2020: In april herstelde de markt gedeeltelijk van de massale uitverkoop in maart. Dat was vooral te danken aan de monetaire steunmaatregelen, die in sommige gevallen een directe positieve impact op de hoogrentende markt hadden. Dit maakte de negatieve berichten over de impact van Covid-19 op de bedrijfsfundamentals meer dan goed. Het fonds presteerde duidelijk beter dan zijn referentie-index dankzij zowel de sectorspreiding als de effectenselectie. Wat de sectorspreiding betreft, leverde de overweging in de basisindustrie en vastgoed een positieve rendementsbijdrage. De winst van de effectenselectie kwam vooral van de beleggingen in Chemours en Nitrogenmuvek, en van het feit dat we Selecta links lieten liggen. Wij vinden dat de huidige spread schommelt binnen billijke waarderingsgrenzen. Sommige obligaties zijn volgens ons goede beleggingen, terwijl andere ons al opnieuw duur lijken. In het BB-segment zien we al bijna het niveau van voor de coronacrisis, terwijl de lagere ratings achterblijven. Daarnaast zien we nieuwe kansen opduiken in gevallen engelen zoals Pemex en Ford Motors. Wij geloven dat fundamentalsanalyse cruciaal is om waardevallen te vermijden en reële alfamogelijkheden te vinden.

  klapper
 • 03/2020: In maart realiseerden de financiële markten dat Europa de uitbraak van het coronavirus niet tot Italië zou kunnen beperken en dat de economische gevolgen zwaarder zullen zijn dan verwacht. Door de algemene vrees en de gedwongen verkopen van passieve beleggingsfondsen zoals ETF's beleefden de markten een van de snelste en grootste dalingen in de geschiedenis. Het fonds deed het slechter dan zijn referentie-index, vooral door de overweging van sommige kredieten met hogere bèta, die het zwaar te verduren kregen door de combinatie van een plotse verslechtering van de fundamentals en de veel ongunstigere herfinancieringsvoorwaarden. Daarnaast leed het fonds onder de overweging in detailhandelaars en vrijetijdsbedrijven die gedwongen werden hun zaak te sluiten door COVID-19. Gezien de grote onzekerheid over de duur van de COVID-19-situatie zoeken wij naar beleggingskansen die minder afhankelijk zouden moeten zijn van een snelle verbetering. Wij zien kansen in sectoren die nauwelijks blootgesteld zijn aan winkelsluitingen, corporate events en kortetermijnobligaties van emittenten met voldoende liquiditeit.

  klapper
 • 02/2020: In februari werden de hoogrentende markten gedomineerd door de verspreiding van het coronavirus. Markten zette de maand goed in en stegen met een procent. Beleggers voegden enig risico toe na de bredere spreads eind januari. De stemming werd echter al snel negatief. Half februari bereikte het virus eindelijk Europa met een piekaantal ziektegevallen in Noord-Italië. Het fonds presteerde beter dan zijn referentie-index ondanks de uitverkoop en de hogere beta van het fonds. De belangrijkste redenen waren de aandelenselectie maar ook de sectorale spreiding zoals de onderweging in de autosector. Het fonds profiteerde ook van risicoreductie en selectiviteit bij nieuwe uitgiftes in januari. Wij gaan ervan uit dat dit klimaat positief is voor onze deep value-stijl die een duidelijke langetermijndoelstelling heeft op aandelenniveau. We beseffen dat de uitbraak van het coronavirus een impact kan hebben op de fundamentals en het sentiment op korte termijn. Maar we zien dit wel als een opportuniteit op lange termijn om namen toe te voegen die aan onze fundamentele analyse voldoen en een aantrekkelijk risico-rendementsprofiel hebben. Derhalve beschouwen wij de huidige ontwikkelingen als een opportuniteit die ons helpt om op lange termijn alfa te genereren.

  klapper
 • 01/2020: In januari lieten de Europese hoogrentende markten een timide start van 2020 zien. In de eerste dagen werden de markten breder door de gerichte moord op de Iraanse generaal door het Amerikaanse leger in Irak. Na enig politiek getouwtrek werd de situatie opgelost en werden de markten sterker. Halverwege januari veroorzaakte de uitbraak van het coronavirus op wereldwijde schaal een risicoavers klimaat en kwamen de hoogrentende markten opnieuw onder druk te staan. Het fonds zette een uitstekende prestatie neer. De referentie-index genereerde een negatief rendement terwijl het fonds positief afsloot. De belangrijkste reden hiervoor lag in de effectenselectie. Toppresteerders waren Nitrogenmuvek, Aldesa, Consus en SBB. De primaire activiteit accelereerde snel na de stagnatie in december en bereikte met bijna 13 miljard euro een record sinds 2006. In onze prognose voor 2020 zijn we uitgegaan van volatiele markten. Dit bleek reeds in januari. In dergelijke tijden zien we kansen in kredietselectie die naar onze mening noodzakelijk zijn voor het volledige jaar. We zijn van mening dat onze deep value-stijl geschikt is voor het komende jaar en dat onze strategie op lange termijn vruchten zal afwerpen.

  klapper

Andere fondsen van deze fondsmanager

Er zijn geen verdere fondsen beschikbaar, die worden beheerd door de fondsbeheerder.