DWS Invest Euro High Yield Corporates FC

ISIN: LU0616840772Koers per datum: 1-12-2020Uitgiftekoers: 167,94
 Valuta: EURVerkoopkoers: 167,94

Per Wehrmann

Fondsbeheerder sinds: 30-7-2012
Beheer locatie: Duitsland


Huidige opmerking

In oktober vertoonden de Europese hoogrentende effecten een herstel na de tegenslag in de voorgaande maand en de spreads versmalden terug naar eerdere niveaus. De marktvolatiliteit nam echter weer toe naar het einde van de maand en de spreads verbreedden vanwege de onzekerheid over de Amerikaanse verkiezingen en de uit de pan rijzende COVID-19-besmettingen die strenge lockdownmaatregelen met zich meebrengen in Europa. Het fonds deed het net iets minder goed dan de referentie-index. De belangrijkste oorzaken waren de onderwegingen in enkele grote kapitaalstructuren, zoals Atlantia, Pemex en Ford Motors. Dit werd deels gecompenseerd door beleggingen in Vallourec en Pro-Gest, maar ook door het vermijden van EG Global. Op waarderingsvlak beschouwen wij de recente volatiliteit als een kans om enkele obligaties van hogere kwaliteit met een lage cycliciteit in het onderliggende bedrijfsmodel te kopen. Nieuwe lockdownmaatregelen en steeds toenemende COVID-19-besmettingen geven ons het vertrouwen dat een actieve waardegeoriënteerde beleggingsstijl, zoals de onze, nodig is om door deze onzekerheden te navigeren.

Vorige opmerkingen

 • 09/2020: In september werden de Europese hoogrentende markten gekenmerkt door een lage volatiliteit tot de tweede helft van de maand. Tijdens de eerste twee weken presteerde de markt een positief totaalrendement dat snel verdampte toen passieve beleggingsfondsen, na kapitaaluitstromen, begonnen te verkopen. Het fonds deed het aanzienlijk beter dan zijn referentie-index. De belangrijkste redenen voor de outperformance waren aandelenselectie en een onderwogen positie in langlopende BB-namen. Wat de aandelenselectie betreft, profiteerde het fonds van beleggingen in Pro-Gest en KME. Voor de onderwogen posities profiteerde het fonds van Atlantia en Ford. Op waarderingsvlak beschouwen we de recente prijsherziening als een kans om obligaties van hogere kwaliteit te kopen met een lage cycliciteit in het onderliggende bedrijfsmodel. De grotere onzekerheid rond de Covid-19-pandemie en de prijsinefficiëntie veroorzaakt door passieve beleggingsfondsen geven ons het vertrouwen dat een actieve waardegeoriënteerde belegginsstijl, zoals de onze, nodig is om door deze moeilijke tijden te navigeren.

  klapper
 • 08/2020: In augustus toonden Europese hoogrentende markten een degelijk rendement. Markten vertoonden een lage volatiliteit en stapelden hun rendement zonder problemen op. De voornaamste reden was de zomervakantie en de afwezigheid van belangrijk nieuws op de markt. Het fonds presteerde iets beter dan zijn referentie-index. De belangrijkste reden waren beleggingen in krediet met een lagere rating. Verder kon het fonds profiteren van het herstel van een aantal namen met hoge bèta in de retail en basisindustrie. De negatieve bijdrage was het gevolg van een onderwogen positie in het BB-segment, de automobielsector en een lagere duration. Na een aanzienlijke spreadversmalling handelen sommige segmenten al op het niveau van voor Corona. We beschouwen de brede markt dan ook als correct gewaardeerd. Daarom zijn we ervan overtuigd dat onze op waarde gerichte beleggingsstijl geschikt is om de nieuwe omgeving in de toekomst het hoofd te bieden en actief te beheren.

  klapper
 • 07/2020: In juli kenden de Europese hoogrentende markten een voorzichtige start, maar ze eindigden met een degelijk rendement. De belangrijkste drijfveren waren de nasleep van de Covid-19-lockdowns en een mogelijke tweede golf, de heropleving van de spanningen tussen de VS en China en de fiscale herstelmaatregelen door politieke instanties. Het fonds moest zijn referentie-index laten voorgaan. De belangrijkste reden was het herstel van enkele cyclische en gebeurtenisafhankelijke namen die het fonds vermeed. De onderwogen positie in de automobielsector en transport leverde een negatieve bijdrage tot het rendement, terwijl het fonds profiteerde van beleggingen in financiële diensten. In de context van de viruspandemie en de geopolitieke spanning achten wij actief beheer met een sterke fundamentele focus een noodzaak om door deze ongekende tijden te navigeren. We zijn ervan overtuigd dat onze waardegerichte beleggingsstijl er in de toekomst van zal profiteren.

  klapper
 • 06/2020: In juni namen de Europese hoogrentende markten een vliegende start. De belangrijkste reden hiervoor was de uitbreiding van het opkoopprogramma van de ECB rond de pandemie met € 600 miljard. Nadien remden zorgen over een tweede Covid-19-golf en geopolitieke risico's rond de VS de marktprestaties. Het fonds deed het beter dan zijn referentie-index voornamelijk door de effectenselectie zoals KME, Pro-Gest en Maxeda. Verder profiteerde het fonds van beleggingen in de B- en CCC-segmenten die sterk herstelden. De overwegingen in chemie en vastgoed hadden een aanzienlijke positieve invloed op het rendement. We denken dat spreads billijk gewaardeerd zijn, maar dat de volatiliteit hoog zal blijven. We beschouwen sommige segmenten in het hoogrentend bereik een aantrekkelijke mogelijkheid voor outperformance. Een voorzichtige benadering van fundamentele analyse is nodig om door een ongekende maatschappelijke en economische onzekerheid te navigeren. Daarom achten wij onze op waarde gerichte beleggingsstijl geschikt om op lange termijn te profiteren.

  klapper
 • 05/2020: In mei stabiliseerde de situatie rond de Covid-19-pandemie. Het aantal nieuwe gevallen daalde met de dag en de opheffing van de lockdowns kwam geleidelijk op gang. Het sociale leven komt langzaam terug op gang en instellingen zijn bereid fiscale en monetaire stimulansen door te voeren. Voorzichtig optimisme besmette de Europese hoogrentende markten, die vervolgens stegen. Het compartiment moest zijn referentie-index laten voorgaan voornamelijk door een gemiddelde cashpositie van ca. 5%, de overweging van enkele illiquide kleinere emittenten waarvoor de waarderingen nog niet zijn gestegen en de onderweging van langlopende obligaties van enkele van de grote gevallen engelen. Het compartiment wist het effect van de gevallen engel te verminderen door effectenselectie, zoals Consus, Navira en Loxam. De combinatie van institutionele stimulering en liquiditeitsbehoud op bedrijfsniveau brengt ons tot de conclusie dat de wanbetalingsgraden lager kunnen zijn dan wat beleggers vrezen. We beschouwen de huidige omgeving als een kans om beleggingen te doen die bestand zijn tegen onze strikte claims op liquiditeit en kostenstructuur. Een op waarden gericht beleggingsproces is essentieel vanwege de hoge afzonderlijke risico's. Onze strategie kan profiteren van de huidige marktsituatie.

  klapper

Andere fondsen van deze fondsmanager

Er zijn geen verdere fondsen beschikbaar, die worden beheerd door de fondsbeheerder.