DWS Invest Euro High Yield Corporates FC

ISIN: LU0616840772Koers per datum: 7-2-2023Uitgiftekoers: 164,04
 Valuta: EURVerkoopkoers: 164,04

Per Wehrmann

Fondsbeheerder sinds: 30-7-2012
Beheer locatie: Duitsland


Huidige opmerking

In december zwakte het positieve momentum in de EUR HY-markt af toen de bezorgdheid over de inflatie weer centraal kwam te staan na de agressieve verklaringen van de centrale bank. Hierdoor genereerde de brede Europese hoogrentende markt een totaalrendement van -0,7%. Het fonds presteerde in lijn met de referentie-index omdat het voordeel van onze renteafdekking werd geneutraliseerd door het negatieve effect van onze posities in CCC's. De grootste voordelen kwamen uit de onderwogen automobielsector en de overwogen basisindustrieën, die echter teniet werden gedaan door onze posities in kapitaalgoederen en diensten. Omdat we uitgaan van een geleidelijk afnemende inflatiedruk en slechts een korte en gematigde recessie in 2023, zijn we over het algemeen positief over de EUR HY-markt. Er zijn echter enkele neerwaartse risico's, zoals een hardnekkigere inflatie of een diepere recessie, hetgeen niet genegeerd kan worden omdat de macro-onzekerheid hoog blijft. In deze context streven we ernaar de portefeuille voor te bereiden op een mogelijke recessie door voorzichtig te zijn wat betreft cyclische emittenten met structurele uitdagingen of een hoge blootstelling aan discretionaire uitgaven. We geven de voorkeur aan obligaties van kwaliteitsvolle emittenten met sterke bedrijfsmodellen en solide financiële profielen.

Vorige opmerkingen

 • 11/2022: In november kende de Europese hoogrentende markt een sterk herstel toen een vertraging in de Amerikaanse inflatiecijfers een bredere rally in risicovolle activa aanwakkerde. Hierdoor genereerde de brede Europese hoogrentende markt een totaalrendement van +3,9%. Het fonds deed het iets beter dan de referentie-index. Dit kwam vooral door selectieve overwegingen in sommige kredieten met een lagere rating, die zich sterk herstelden in het licht van het verbeterde risicosentiment. Dit werd slechts deels geneutraliseerd door onze posities in kapitaalgoederen, energie en consumentengoederen. Hoewel de afnemende inflatiedruk zeker bemoedigend is, hebben wij de indruk dat de markt al aanzienlijk heeft geherwaardeerd, waarbij enigszins over het hoofd wordt gezien dat het economische klimaat in het algemeen moeilijk blijft. Dit zal in het komende jaar waarschijnlijk een negatief effect hebben op de fundamentals van het bedrijfsleven. In dit verband verwachten wij dat de prestaties van de emittenten sterk uiteen zullen lopen. Een zorgvuldige selectie van emittenten op basis van bottom-up fundamentele kredietanalyse is dan ook essentieel om deze onzekere tijden door te komen.

  klapper
 • 10/2022: In oktober kende de Europese hoogrentende markt een geleidelijk herstel toen speculatie over een andere benadering van de centrale bank een bredere rally in risicovolle activa aanwakkerde. Hierdoor noteerde de EUR HY een negatief rendement van +1,7%. Het fonds presteerde minder goed dan zijn referentie-index, voornamelijk door de onderweging in BB’s, met name in de autosector. Daarnaast werd het resultaat negatief beïnvloed door de zwakke prestaties van bepaalde effectenselecties, in het bijzonder binnen kapitaalgoederen en vastgoed. Dit werd slechts deels gecompenseerd door de positieve bijdragen van de overweging in financiële diensten en de effectenselectie binnen telecommunicatie. We vinden het nog te vroeg om te spreken van een kanteling bij de centrale bank nu de inflatie blijft stijgen. Toch zou de positieve technische achtergrond kunnen aanhouden en de markt voorlopig kunnen ondersteunen. Dit moet echter worden afgewogen tegen de economische vooruitzichten op middellange termijn, die volgens ons een uitdaging blijven vormen. Daarom blijven we ervan overtuigd dat een zorgvuldige selectie van emittenten op basis van een strenge bottom-upanalyse essentieel is om de toegenomen macro-economische onzekerheid het hoofd te bieden en tegelijk aantrekkelijke kansen te benutten.

  klapper
 • 09/2022: In september bleef de hoogrentende markt in EUR erg volatiel omdat de bezorgdheid over een mogelijke recessie steeds meer toenam naar aanleiding van agressief optredende centrale banken en een verergerende energiecrisis in Europa. Nog meer onrust werd veroorzaakt door de aankondiging van de Britse regering van een met schuld gefinancierd fiscaal stimuleringspakket ondanks aanhoudend hoge inflatiecijfers. In dat klimaat noteerde de EUR HY opnieuw een negatief maandrendement van -4,0%. Het fonds deed het iets beter dan de referentie-index, voornamelijk door de korte positie in Bund-futures. Daarnaast werden de positieve bijdragen van de onderwegingen in BB's en de effectenselectie in B's grotendeels tenietgedaan door de negatieve bijdragen van de overwegingen in CCC's. Ondanks de onzekere macro-economische vooruitzichten zien we momenteel veel uiterst aantrekkelijke afzonderlijke mogelijkheden bij een bredere spread in de afgelopen maanden. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat een op waarden gerichte beleggingsstijl met een grondige fundamentele bottom-upanalyse, zoals de onze, essentieel is om door deze troebele wateren te navigeren en opkomende kansen te kunnen grijpen.

  klapper
 • 08/2022: In augustus bleef de Europese hoogrentende markt zeer volatiel doordat de rente op kernstaatsobligaties sterk steeg, vooral in de tweede helft van de maand. Hierdoor noteerde deze markt opnieuw een negatief maandrendement van -1,2%. Het fonds presteerde aanzienlijk beter dan zijn benchmark, grotendeels dankzij de onderweging in BB krediet met een lange looptijd en de effectenselectie binnen B en CCC. Daarnaast heeft onze kortetermijnpositie in Bundfutures ook een wezenlijk positieve bijdrage geleverd aan het resultaat. Al bij al menen wij dat de macro-economie de komende maanden waarschijnlijk de belangrijkste marktfactor zal blijven. De hoge marktvolatiliteit biedt volgens ons echter ook interessante mogelijkheden voor de selectie van individuele effecten, die wij trachten te benutten door ons te baseren op onze diepgaande fundamentele bottom-up analyse.

  klapper
 • 07/2022: In juli kende de EUR High Yield markt een sterke opleving, grotendeels gedreven door de gedeeltelijke terugkeer van Russische gasstromen naar Europa en verder gesteund door het vooruitzicht dat centrale banken hun beleid zouden aanpassen als gevolg van de afzwakkende economische omstandigheden, wat heeft geleid tot een scherpe daling van de rentevoeten van kernlanden. Hierdoor noteerde de brede EUR HY een sterk positief rendement van +5,1%. Het fonds deed het minder goed dan zijn benchmark, wat grotendeels werd aangestuurd door de overwegingen in BB-kredieten met lange duratie. Dit werd slechts deels gecompenseerd door de positieve bijdragen van de positionering in CCC-obligaties. De onderwegingen in Atlantia, Ford en Pemex vormden de belangrijkste negatieve bijdragen terwijl de overwegingen in EDF, Peach Property en Wintershall de grootste positieve bijdragen vormden. Hoewel het marktsentiment kwetsbaar blijft en de volatiliteit op korte termijn waarschijnlijk niet zal afnemen, zien we nog steeds veel aantrekkelijke kansen in de Europese hoogrentende markt. Gezien de vele risico's aan de horizon menen we dat een actief portefeuillebeheer, zoals het onze, vereist is om deze uitdagende tijden het hoofd te bieden, terwijl onze op waarde gerichte beleggingsstijl ons in staat stelt opkomende kansen te grijpen.

  klapper

Andere fondsen van deze fondsmanager

Er zijn geen verdere fondsen beschikbaar, die worden beheerd door de fondsbeheerder.