DWS Invest Euro High Yield Corporates FC

ISIN: LU0616840772Koers per datum: 24-1-2022Uitgiftekoers: 173,46
 Valuta: EURVerkoopkoers: 173,46

Per Wehrmann

Fondsbeheerder sinds: 30-7-2012
Beheer locatie: Duitsland


Huidige opmerking

In december herstelde de Europese hoogrentende markt zich dankzij studies rond de Omikron-variant waarin minder ernstige coronasymptomen werden vastgesteld voor deze variant. Hierdoor genereerde de brede Europese hoogrentende markt een totaalrendement van +0,9%. Het fonds slaagde erin beter te presteren dan zijn benchmark, vooral dankzij de positieve bijdragen van de overwegingen in kredieten met een lagere rating binnen de B- en CCC-korf, die het beter deden dan obligaties met een BB-rating. De belangrijkste positieve bijdragen kwamen van de overwegingen in de basisindustrie en detailhandel, die deels werden tenietgedaan door de onderweging in energie en gezondheidszorg. Hoewel we de algemene marktomstandigheden voor de Europese hoogrentende markt gunstig blijven inschatten, verwachten we een grotere spreiding tussen individuele emittenten en sectoren. De kredietselectie zal dan ook van cruciaal belang zijn om in 2022 een outperformance te realiseren. Dankzij onze gedisciplineerde en op waarde gerichte bottom-up beleggingsbenadering zijn we echter van oordeel dat we goed gewapend zijn om deze uitdagingen aan te gaan en aantrekkelijke alfakansen te blijven identificeren.

Vorige opmerkingen

 • 11/2021: In november begon de EUR hoogrentende markt zich stevig te herstellen van de zwakte in oktober. Toen de inflatiedruk echter toenam, begonnen de spreads weer te verbreden. Deze verbreding versnelde op “Black Friday”, toen de markten in het algemeen onder druk kwamen te staan door de vrees voor de nieuwe Covid-variant, Omikron. De maand eindigde opnieuw met een negatief totaalrendement en verbreedden de spreads tot niveaus die we begin dit jaar voor het laatst zagen. Het fonds zette een aanzienlijk beter rendement neer dan zijn referentie-index dankzij de onderweging van kredieten met een BB-rating en een afdekkingspositie die aan het einde van de maand een positieve bijdrage leverde. Bovendien kon het profiteren van de onderweging van de energiesector, de onderweging van Telecom Italia en de overweging in enkele kredieten die baat hadden bij een positief gebeurtenissenrisico. We verwachten dat de volatiliteit volgend jaar groter zal zijn dan dit jaar. Op langere termijn heeft HY het echter beter gedaan dan de meeste andere vastrentende activaklassen in een klimaat van hogere inflatie en stijgende opbrengsten, omdat het ook een teken is van een sterkere economie en prijszettingsvermogen van de bedrijven.

  klapper
 • 10/2021: In oktober bleef de Europese hoogrentende markt volatiel als gevolg van de stijgende rente op staatsobligaties en aanhoudende storingen in de toeleveringsketen. Hierdoor genereerde de Europese hoogrentende markt een totaalrendement van -0,6%. Het compartiment presteerde minder goed dan de benchmark, wat grotendeels toe te schrijven is aan de negatieve bijdrage van de overweging in kredieten met een lagere rating. De overweging in het Adler complex en de onderweging in Telecom Italia leverden de belangrijkste positieve bijdrage. Dit werd echter tenietgedaan door de negatieve bijdragen van de overwegingen in Standard Profil en Nitrogenmuvek. Over het algemeen vinden wij dat een actieve en een op waarde gerichte beleggingsstijl, zoals we nu volgen, vereist is om deze woelige wateren te bevaren. Wij blijven het risico-rendementsprofiel op lange termijn van de Europese hoogrentende markt echter aantrekkelijk vinden. Daarom willen wij gebruik maken van tijdelijke perioden van verhoogde marktvolatiliteit om extra alfakansen aan onze portefeuille toe te voegen, waarbij wij onze gedisciplineerde bottom-upbenadering strikt toepassen.

  klapper
 • 09/2021: In september keerde de volatiliteit weer terug op de Europese hoogrentende markt nu de toon van de centrale banken een stuk agressiever was. Bijgevolg noteerde de Europese hoogrentende markt het eerste negatieve rendement in 2021; het totaalrendement bedroeg -0,1%. Het compartiment deed het iets slechter dan zijn referentie-index en dit kwam voornamelijk door de overwogen positie in vastgoed die zwaarder woog dan de positieve bijdragen van de sterke effectenselectie binnen TMT en de onderwogen positie in de automotive. Op langere termijn blijven we echter optimistisch voor de Europese hoogrentende markt omdat de spreads aantrekkelijk blijven vergeleken met andere vastrentende activaklassen en de bedrijfsfundamentals weer naar de prepandemische hogere niveaus zouden moeten gaan, ondersteund door het wereldwijd aanhoudende herstel van de economie. We verwachten echter wel dat de langdurige verstoringen in de toeleveringsketen tot grotere verschillen leiden tussen bepaalde industrieën en kredieten in de komende kwartalen. We zijn er dan ook van overtuigd dat een op waarde gerichte, bottom-up beleggingsstijl, zoals de onze, noodzakelijk is om de bedrijven te identificeren die eerder immuun zijn tegen deze ontwikkelingen, en de bedrijven te mijden die nadelige gevolgen ondervinden.

  klapper
 • 08/2021: In augustus zette de brede Europese HY-markt haar positieve momentum voort en boekte een positief rendement van +0,3%, ondanks de stijgende rente van staatsobligaties. Het fonds deed het beter dan zijn referentie-index, grotendeels dankzij de overweging in lager gewaardeerde kredieten, voornamelijk binnen basisindustrieën. De overwegingen in KME, Italmatch en Ellaktor vormden de grootste positieve bijdrage, terwijl de onderwegingen in Pemex, Atlantia en Rolls Royce de belangrijkste negatieve bijdrage leverden. In het algemeen beschouwen we de brede Europese HY-markt nog steeds als gunstig omdat de spreads aantrekkelijk blijven in vergelijking met andere vastrentende activaklassen, terwijl de bedrijfsfundamentals sterk verbeteren en de wanbetalingsgraad afneemt. Gezien de indrukwekkende versmalling van de spread sinds het begin van het jaar zien wij echter weinig ruimte voor een verdere algemene krimp in de spread en verwachten wij dat de carry het rendement voor de rest van het jaar zal bepalen. Afgezien daarvan blijven we mogelijkheden zien om alfa te genereren binnen de individuele aandelenselectie, die we trachten te benutten via onze gedisciplineerde, op waarde gerichte beleggingsstijl.

  klapper
 • 07/2021: In juli trok de brede Europese hoogrentende sector zijn positief momentum door, goed voor een totaalrendement van +0,4%. Het fonds bleef licht achter bij zijn referentie-index, grotendeels door de onderweging in emittenten met BB-rating, die beter presteerden dan krediet met lagere rating zoals B en CCC. De grootste positieve bijdragen waren afkomstig van de onderweging in Pemex en de overweging in Lufthansa en KME, terwijl de belangrijkste negatieve bijdragen het gevolg waren van de onderweging in Ford en Atlantia en de overweging in Raffinerie Heide. Al bij al blijven wij de context van de brede Europese hoogrentende sector als gunstig beschouwen. De algemene positieve groeitrend blijft overeind en zou steun moeten blijven bieden voor de verdere verbetering van de kredietfundamentals. Wij blijven de carry echter zien als de belangrijkste rendementsfactor voor de rest van 2021, gelet op de indrukwekkende spreadversmalling sinds het begin van het jaar. Afgezien daarvan blijven wij ervan overtuigd dat de Europese hoogrentende markt nog steeds aanzienlijke alfakansen biedt via een individuele effectenselectie, waar wij gebruik van willen maken via onze waardegerichte beleggingsstijl.

  klapper

Andere fondsen van deze fondsmanager

Er zijn geen verdere fondsen beschikbaar, die worden beheerd door de fondsbeheerder.