DWS Invest Euro High Yield Corporates FC

ISIN: LU0616840772Koers per datum: 18-11-2019Uitgiftekoers: 161,93
 Valuta: EURVerkoopkoers: 161,93

Per Wehrmann

Fondsbeheerder sinds: 30-7-2012
Beheer locatie: Duitsland


Huidige opmerking

In september presteerden Europese HY-markten goed in de eerste helft, maar sloten negatief af op totaalrendementsbasis. De dominante factor was de verslechtering van de Europese economische vooruitzichten op basis van de zwakkere PMI's. In de Verenigde Staten veroorzaakte de impeachmentprocedure tegen de president voor bijkomende geopolitieke onzekerheid. Het fonds presteerde ondermaats door afzonderlijke emittenten zoals Pro-Gest die te lijden had onder regelgevingsproblemen en KME dat getroffen werd door geruchten over financiële problemen van zijn grootste aandeelhouder. In september kwam de primaire activiteit weer op gang met emittenten in alle sectoren. De meeste emittenten hadden een hogere rating, veelal BB. Demire, OTE, Pinewood, Intrum, Smurfit en Thyssenkrupp gebruikten bijvoorbeeld de Europese HY-markt. We denken dat het huidige gebrek aan beleggerssteun voor cyclisch laaggewaardeerd papier een opportuniteit is voor de toekomst. Toch is een fundamentele aanpak nodig om waarde-valstrikken te voorkomen die goedkoop lijken maar hogere wanbetalingsrisico's inhouden. De kredietselectie is dan ook van cruciaal belang om risico-aangepaste outperformance te genereren waar onze waardegeoriënteerde stijl op lange termijn baat bij heeft.

Vorige opmerkingen

 • 08/2019: In augustus werden de Europese hoogrentende markten breder tijdens de eerste twee weken, maar later werden de verliezen goedgemaakt en sloten ze de maand af met een iets smaller spreadniveau. Er zijn diverse elkaar tegenwerkende factoren. Enerzijds zetten de politieke problemen in Italië en het VK en de zwakkere fundamentals een rem op een geprononceerde rally. En anderzijds wakkerden een mogelijk tweede Corporate Sector Purchase Programme en de aanhoudend lage rente de vraag op de kredietmarkten aan. Het fonds bleef iets achter door de tegenvallende selectie in basisindustrie en de onderweging in telecommunicatie. De beleggingen in effecten met B-rating konden de onderweging in het segment BB- niet volledig compenseren. De primaire uitgiften lagen zoals verwacht om seizoensredenen op een laag pitje. Wij denken dat de huidige omstandigheden gunstig zijn voor de Europese hoogrentende sector. Zolang de groei positief en de inflatie binnen de perken blijft, blijft volgens ons ook het beleggingsargument voor hoogrentende activa overeind. Dat zou moeten worden ondersteund door verdere monetaire stimulering, die de vraag naar krediet zal aanzwengelen. Wij zijn ervan overtuigd dat de kredietselectie een sleutelfactor zal zijn om een risicogecorrigeerde outperformance te boeken, wat naadloos aansluit bij onze deep-value aanpak.

  klapper
 • 07/2019: In juli was de impact van Draghi's verklaringen in Sintra nog overal voelbaar. Enerzijds worden de economische vooruitzichten "slechter en slechter", zoals Draghi het verwoordde. Anderzijds dalen de verwachtingen voor de inflatie op lange termijn. Beide scenario's vereisen een soepeler monetair beleid in de vorm van lagere tarieven en een tweede opkoopprogramma voor obligaties. Het fonds moest zijn referentie-index ietwat laten voorgaan. De gematigdere toon van de ECB veroorzaakte een aanzienlijke outperformance van BB-uitgiftes. Obligaties met lange duratie presteerden beter dan obligaties met korte duratie die het BB-effect nog versterkten. De primaire activiteit was sterker dan vorig jaar. Maar vergeleken met het begin van het jaar was het volume aanzienlijk lager. Wat beoordelingen en sectoren betreft, was het beeld uiteenlopend. Verschillende bedrijven vierden hun debuut in de hoogrentende euromarkt, zoals Vivion, Trivium en Oriflame. Wij zijn van mening dat de huidige situatie erg gunstig is voor hoogrentende waarden in euro dankzij de opbrengstalternatieven, een eventueel tweede opkoopprogramma van obligaties en positieve economische groei. Dergelijke omstandigheden vereisen een voorzichtige en doordachte kredietselectie. Onze beleggingsstijl is er dan ook op gericht om in de toekomst profijt te behalen.

  klapper
 • 06/2019: In juni zorgde de milde toon inzake rentetarieven van de grootste centrale banken voor een rally in risicovolle activaklassen. De speech van Mario Draghi in Sintra anticipeerde op meer monetaire stimulerende maatregelen als het economisch herstel uitblijft. De Fed stelde zich ook marktvriendelijker op en wilde het huidige groeitraject handhaven. Hoogrentende markten presteerden beter. Het fonds presteerde slechter dan zijn referentie-index door een outperformance van obligaties met lange duratie. Vervaltermijnen van meer dan 10 jaar presteerden het best. De slechtere prestaties waren toe te schrijven aan andere nadelige idiosyncratische kwesties. De primaire activiteit was nog steeds solide met diverse herfinancieringen maar ook enkele obligatie-emissies. De ratings zijn meer gemengd met een gelijke verhouding van BB- en B-emittenten. Het Italiaanse farmaceuticabedrijf Diocle maakte zijn intrede op de hoogrentende markt. Emittenten zoals Bilfinger, Spie en IGT gebruikten de markt voor herfinancieringsdoeleinden. De nieuwe toon inzake rentetarieven en een nog steeds solide economisch klimaat herbevestigt ons positief standpunt inzake Europese high yield. We kiezen selectief voor lager gewaardeerd krediet dat goede mogelijkheden biedt. Daarom kan onze waardegeoriënteerde stijl ook gunstig zijn in de toekomst.

  klapper
 • 05/2019: In mei creëerde het politieke nieuws het gevoel van een déjà vu. Opnieuw werd de volatiliteit veroorzaakt door bezorgdheid over een handelsakkoord tussen de VS en China. De kapitaalmarkten reageerden nogal onverschillig op de Europese verkiezingen terwijl de fragmentatie van het verkiezingslandschap aanleiding gaf tot politieke discussies. HY-markten noteerden zwakker. Het fonds presteerde slechter dan zijn referentie-index en dat was voornamelijk te wijten aan een risicoavers klimaat en een bredere spread van lager gewaardeerde kredieten. In dit klimaat van handelsspanningen hielden cyclische sectoren zoals transport, basismaterialen en automotive uitverkoop. De nieuwe uitgifte-activiteit startte op een gezond niveau maar lager dan vorige maand. Tijdens de maand doofde de uitgifte-activiteit bijna uit. Telco complex Altice bracht € 2,8 miljard op de markt. Auto-onderdelenfabrikant Novem en vastgoedontwikkelaar Consus vierden hun debuten in de Euro HY-sector. In de secundaire markt werden idiosyncratische onderwerpen steeds belangrijker. Desalniettemin noteerden de meeste bedrijven gezonde bedrijfsresultaten met weinig verrassingen voor de rest van het jaar. Wij gaan ervan uit dat het macro-klimaat goed genoeg is maar verwachten meer volatiliteit in de rest van het jaar. Over het algemeen blijven we positief inzake kredieten.

  klapper
 • 04/2019: In april kreeg het Verenigd Koninkrijk uitstel voor de brexit en verdwenen geopolitieke risico's zoals de handelsoorlog volledig van de radar. Het resultatenseizoen bleek tevredenstellend voor beleggers, ondanks het feit dat het economische klimaat verder afkoelde. Hoogrentende markten profiteerden van het kredietvriendelijke klimaat van lage rentevoeten en redelijke groei. Het fonds presteerde beter dan de referentie-index door zijn overweging in lager gewaardeerde uitgiften. Een andere belangrijke factor was de waardenselectie binnen cyclische industrieën. De overweging in de basisindustrie en de autosector droeg positief bij terwijl de onderweging in consumptiegoederen het rendement afremde. De primaire marktactiviteit veerde sterk op. Nieuwe uitgiften waren evenwichtiger dan vorige maand op het vlak van waardering en industrie. Bij de meeste ging het om herfinanciering. De Euro HY markt werd bijvoorbeeld gebruikt door SGL, Loxam en Ineos. De meeste bedrijven bevestigden onze veronderstelling dat we in 2019 een gematigde groei zullen zien. In combinatie met onze mening dat de rente in Europa laag zal blijven, zal het gematigde groeiscenario een goede omgeving bieden voor krediet.

  klapper

Andere fondsen van deze fondsmanager

Er zijn geen verdere fondsen beschikbaar, die worden beheerd door de fondsbeheerder.