DWS Invest Emerging Markets Corporates FCH

ISIN: LU0507270097Koers per datum: 24-6-2022Uitgiftekoers: 132,56
 Valuta: EURVerkoopkoers: 132,56

Tobias Braun

Fondsbeheerder sinds: 2-5-2019
Beheer locatie: Duitsland


Huidige opmerking

JPM CEMBI Broad Diversified noteerde -0,59% en zijn IG- en HY-subindices resp. -0,17% en -1,13%. De kredietspreads van de index en zijn IG‑ en HY‑segmenten verbreedden met 24, 16 en 39 bp. Mei was opnieuw een zwakke maand voor risicovolle activa, doordat de wereldwijde groei onder druk werd gezet door de vrees voor dalende consumptie, strenge lockdowns in China en de monetaire verstrakking door wereldwijde centrale banken om de inflatie te beteugelen, waardoor het sentiment en de fondsstromen werden beïnvloed, hoewel er tegen het einde van de maand tekenen van herstel waren. Proactieve renteverhogingen door de centrale banken van de opkomende markten zouden de druk op de stromen moeten helpen verminderen naarmate de economische activiteit na de pandemie verder normaliseert, onder meer in China waar de autoriteiten nieuwe stimulansen en heropeningen hebben aangekondigd nu de coronagevallen afnemen. Veel grenslanden blijven kwetsbaar voor stijgende landbouw- en brandstofprijzen als geval van wereldwijde verstoringen van het aanbod, verzacht door aanhoudende multilaterale steun. Onze vooruitzichten op middellange termijn blijven positief dankzij de solide fundamentals van de emittenten, de ondersteunende grondstoffenprijzen en de gematigde duratie van de strategie. Met zijn actieve selectie probeert het fonds risico's op korte termijn af te wenden en in te spelen op marktverzwakkingen. Het nettorendement bedroeg deze maand -1,23%.

Vorige opmerkingen

 • 04/2022: JPM CEMBI Broad Diversified noteerde -2,06% en zijn IG- en HY-subindices resp. -2,64% en -1,35%. De kredietspreads van de index en zijn IG‑ en HY‑segmenten verbreedden met -4, 0 en -4 bp. Het risicosentiment leed in april onder de hogere kernpercentages die te wijten waren aan de aanhoudende, breed gebaseerde inflatie en agressieve wereldwijde centrale banken. De nieuwe uitbraak van coronabesmettingen in China tijdens het strikte lockdownbeleid veroorzaakte grote bezorgdheid over de groei, alhoewel deze tegen het einde van de maand ietwat afnam door de door de regering aangekondigde stimuleringsmaatregelen. De aanhoudende Russische invasie in Oekraïne en de sancties van de westerse wereld tegen Russische export zorgden voor een aanbodgerichte inflatoire druk en geopolitieke spanningen. Fondsstromen waren negatief maar werden gecompenseerd door matte primaire bevoorrading. De resultaten weerspiegelen tot nu toe betere kredietfundamentals door de herstellende vraag waarbij exporteurs en grondstoffenproducenten het beter doen dan consumenten, die te maken hebben met kleinere marges door de stijgende inputkosten. Met zijn wereldwijd gediversifieerde en evenwichtige duration streeft het fonds ernaar om tijdens marktzwakte selectiemogelijkheden te benutten om te profiteren van onze gunstige vooruitzichten voor 2022. Het nettorendement bedroeg deze maand -1,84%.

  klapper
 • 03/2022: JPM CEMBI Broad Diversified noteerde -2,55% en zijn IG- en HY-subindices resp. -3,49% en -1,36%. De kredietspreads van de index en zijn IG‑ en HY‑segmenten daalden resp. 60, 47 en 78 bp na de uitsluiting van Russische emittenten van de index aan het einde van de maand. Na de Russische inval in Oekraïne herstelde de spread gedeeltelijk in maart, ondersteund door tekenen van wederzijdse toenadering voor een mogelijk staakt-het-vuren. Dit werd tenietgedaan door een aanzienlijke stijging van de belangrijkste rentevoeten in het licht van een initiële verhoging van de beleidsrente met 25 bp door de Amerikaanse Fed, en de impact op de inflatie van de gestegen grondstofprijzen als gevolg van de oorlog en de westerse sancties tegen de export uit Rusland, die op zijn beurt dreigde om de internationale gasleveringen in te perken. Ondanks individuele gevallen van vertraagde of gemiste betalingen, kwamen de meeste Russische en Oekraïense emittenten tot dusver hun schuldverplichtingen na. Chinese vastgoedemittenten herstelden dankzij verdere signalen van een toekomstige beleidsstimulans. Met zijn wereldwijd gediversifieerde en evenwichtige duration streeft het fonds ernaar om tijdens marktzwakte selectiemogelijkheden te benutten om te profiteren van onze gunstige vooruitzichten voor 2022. Het nettorendement van het fonds bedroeg deze maand -2,56%.

  klapper
 • 02/2022: JPM CEMBI Broad Diversified noteerde -4,84% en zijn IG- en HY-subindices resp. -4,46% en -5,31%. De kredietspreads van de index en zijn IG‑ en HY‑segmenten verbreedden met 72, 58 en 92 bp. Februari werd gekenmerkt door een gematigd risicosentiment, terwijl de wereldwijde kernpercentages aanvankelijk hoger lagen tegen de achtergrond van aanhoudende inflatiedruk en een strakker monetair beleid van de belangrijkste centrale banken ter wereld. De escalatie van de geopolitieke spanningen tussen Rusland en Oekraïne, die tegen het einde van de maand uitmondde in een openlijke militaire confrontatie, resulteerde vervolgens in een aanzienlijke volatiliteit van de activa uit beide landen en in door het Westen opgelegde sancties tegen tal van Russische emittenten, tot dusver vooral in de banksector. Ook de Chinese vastgoedemittenten bleven volatiel wegens de beperkte tekenen van een nakende beleidsimplementatie van eerder aangekondigde versoepelingsmaatregelen. Het primaire aanbod bleef gematigd door de aarzelende markt- en fondsenstromen. Met zijn wereldwijd gediversifieerde en gemiddelde duration streeft het fonds ernaar om in perioden van marktzwakte selectiemogelijkheden te benutten om te profiteren van onze gunstige vooruitzichten voor 2022. Het nettorendement van het compartiment bedroeg deze maand -3,85%.

  klapper
 • 01/2022: JPM CEMBI Broad Diversified noteerde -1,67% en zijn IG- en HY-subindices resp. -1,92% en -1,37%. De kredietspreads van de index en zijn IG‑ en HY‑segmenten verbreedden met 7,7 en 10 bp. De aanhoudende wereldwijde inflatiedruk en de bijgevolg strakkere monetaire beleidsvooruitzichten van de Amerikaanse Fed vertroebelden de vooruitzichten op economisch en marktherstel, ondanks eerdere aanwijzingen dat de door de Omikron-variant veroorzaakte verstoringen van de toeleveringsketen en de minder ernstige Covid-besmettingen gedeeltelijk waren verholpen. Bovendien versnelde het primaire aanbod vanwege het seizoen, maar bleef het onder het niveau van voorgaande jaren tegen de achtergrond van een verder afnemende kapitaalinstromen. Chinese vastgoedemittenten herstelden gedeeltelijk van hun aanvankelijke zwakte door de berichten over een verruiming van het beleid en een versoepeling van de liquiditeit. In Kazachstan staken politieke spanningen de kop op en de situatie in Rusland en Oekraïne ging van kwaad naar erger, ondanks de gesprekken op hoog niveau met de VS en zijn Europese bondgenoten over het Donbass-conflict. Met zijn wereldwijd gediversifieerde en gemiddelde duratie streeft het fonds ernaar om in perioden van marktzwakte selectiemogelijkheden te benutten om te profiteren van onze gunstige vooruitzichten voor 2022. Het nettorendement van het fonds bedroeg deze maand -1,95%.

  klapper
 • 12/2021: JPM CEMBI Broad Diversified noteerde 0,35% en zijn IG- en HY-subindices resp. 0,08% en 0,69%. De kredietspreads van de index en zijn IG- en HY-segmenten versmalden met 11,5 en 18 bps tegen de achtergrond van een aanhoudende decompressie van HY ten opzichte van IG-emittenten. De wereldwijde inflatiedruk en de strakkere monetaire beleidsvooruitzichten temperden de vooruitzichten op economisch herstel, ondanks tekenen dat de storingen in de toeleveringsketen stelselmatig afnamen en de coronabesmettingen met de Omikron-variant milder bleken te zijn. Het primaire aanbod bleef zoals verwacht in december gematigd en de fondsstromen stabiliseerden. De betere Chinese projectontwikkelaars stabiliseerden verder van hun eerdere zwakte tegen de achtergrond van tekenen van verruimende beleidsondersteuning, zij het dat dit niet ten goede kwam aan een groeiende groep noodlijdende emittenten die onder aanhoudend krappe financieringsvoorwaarden staan. In Oost-Europa overheersten de politieke risico's nog steeds voor Rusland en Oekraïne, ondanks de eerste gesprekken op hoog niveau met de VS over het Donbass-conflict, en voor Turkije na verdere onorthodoxe monetaire versoepelingen en de volatiliteit van de lira. Het nettorendement van het fonds bedroeg deze maand 0,24%.

  klapper