Deutsche Invest I Global Bonds

Ontdek de wereldwijde mogelijkheden van absolute return.

“De wereldwijde obligatiestrategie geeft ons een volledig instumentatium aan tools. Dit is een belangrijk voordeel, want het stelt ons in staat om onze investeringsideën onafhankelijk van de marktomgeving en de benchmark uit te voeren”  Roger Douglas, Portfolio Manager

Wat is het voordeel van een absolute return obligatiefonds?

Absolute return obligatiefondsen streven naar een positief rendement ongeacht marktomstandigheden. Ze kennen geen benchmark en concentreren zich op vemogensbehoud en lichte groei. Zij zijn vooral nuttig in periodes van marktvolatiliteit en kunnen daar uiteindelijk van profiteren.

Absolute return fondsmanagers hebben vaak toegang tot meer markten en uitgebreider beleggingsmateriaal, en daarmee ook tot drivers van risico en rendement. Voordeel hiervan is dat absolute return obligatiebeleggers een groter bereik aan middelen hebben om beter rendement te realiseren voor hetzelfde risico als vergelijkbare benchmarkfondsen.

Waarom Deutsche Invest I Global Bonds?

Deutsche Invest I Global Bonds is een conservatief obligatiefonds zonder benchmark, dat streeft naar een rendement van 3 maands Euribor plus 300 basispunten (voor aftrek van kosten) per jaar, met als doel een jaarlijkse volatiliteit onder de 3% en vermogensbehoud voor een 3 jaarsperiode.

Het fonds streeft ernaar een diversiteit aan rendementdrivers te benutten en vermijdt de afhankelijkheid van een vermogensbron. Met name het team van portfoliomanagers mijdt sterk geconcentreerde posities op de macro-economische trends. Om te voorkomen dat overbelichte posities in de portefeuille vaak leiden tot binaire uitkomsten.

Het conservatieve risico/rendementsprofiel van het fonds samen met het zeer ervaren en uitgebreide portfolio management team zijn de belangrijkste factoren in onze ogen. De prestaties in 2014 helpen om onze aanpak te illustreren: een rendement van 3,35% (voor aftrek van kosten) en een volatiliteit van slechts 1,00%.

Meer informatie

CIO View

Klik op de foto voor
de laatste CIO View.

Roger Douglas

Head of Fixed Income
Portfolio Management UK
Deutsche Invest I Global Bonds