DWS Bedrijfsobligaties

Duitse precisie loont

Bedrijfsobligaties: een mooi alternatief

Veel obligatiebeleggers streven naar een goed rendement met een beperkt risico. Veel beleggers vinden bedrijfsobligaties gunstig in de huidige wereldwijde economische situatie. Rendementen van staatsobligaties worden steeds lager en zeer lage rentes lijken nog niet ten einde. De strijd om rendement wordt heviger en daarom is tijd nu rijp voor bedrijfsobligaties.

Wereldwijde expertise in bedrijfsobligaties

Bedrijfsobligaties zijn erg divers van aard met betrekking tot de kwaliteit van de uitgever, kapitaalstructuur en regio. Daarom is een uitgebreide analyse en selectie van de juiste obligaties essentieel. Lokale aanwezigheid gecombineerd met sectorkennis is de sleutel tot succes. Ons team van 60 obligatiespecialisten werkt op verschillende plekken ter wereld. Met de nauwkeurigheid van een uurwerk grijpt elke analyse die het team maakt in elkaar. Wereldwijd volgen zij 1.200 ondernemingen op de voet om de meest aantrekkelijke bedrijfsobligaties te selecteren.

DWS Invest Euro Corporate Bonds FC

DWS Invest I Euro Corporate Bonds belegt voornamelijk in investment grade bedrijfsobligaties, met een kredietwaardigheid van goed tot zeer goed. Het fonds is ontworpen voor groeigerichte beleggers die een opbrengst verwachten die hoger ligt dan de rente op de kapitaalmarkt en die hoofdzakelijk kapitaalgroei wensen te bereiken via kansen op de beurzen en valutamarkten.

DWS Invest Emerging Markets Corporates FCH

Het fonds DWS Invest I Emerging Markets Corporates is geschikt voor de risicogerichte belegger die specifieke beleggingsvormen zoekt met een maximale opbrengst en die daarvoor onvermijdelijk ook tijdelijk hogere waardeschommelingen in speculatieve beleggingen aanvaardt.  

DWS Covered Bond Fund FD

Het DWS Covered Bond Fund, beheerd door het team van Thorsten Strohrmann, belegt in covered bonds (pandbrieven) van de belangrijke EU-landen. Het fonds is interessant voor beleggers die op zoek zijn naar hogere rendementen dan in de huidige kapitaalmarkt.

CIO View

Klik op de foto voor de nieuwe CIO View