Privacy Statement

Bij DWS erkennen wij het belang van persoonlijke informatie die aan ons is toevertrouwd. Het is een van onze fundamentele verantwoordelijkheden om ervoor te zorgen dat we de informatie beschermen, die ons door onze klanten en bezoekers van onze website, is toevertrouwd. Hieronder vindt u enkele beveiligingsmaatregelen die we hebben getroffen om uw privacy te beschermen.

Waarom verzamelt DWS persoonlijke informatie?
DWS verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonlijke informatie op deze website om nog betere producten en diensten aan te bieden, bedrijfsprocessen aan te passen aan de behoeften van klanten en om de meest geschikte productinformatie te bieden.

Hoe verzamelt DWS informatie en hoe lang wordt het bewaard?
Informatie die op deze website wordt verzameld, wordt alleen bewaard zolang dit nodig is voor het doel waarvoor het is verzameld. Als u toegang wilt hebben tot of gegevens wilt corrigeren die DWS over u bewaart, is het mogelijk dat uw gegevens worden verwijderd, geblokkeerd of gecorrigeerd (zolang ze in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving). U hebt het recht op toegang tot de persoonlijke informatie die wij over u bewaren; deze service is gratis.

DWS is constant bezig met het verbeteren van haar websites. Om deze reden wordt geanonimiseerde informatie, zoals domeinnaam, paginabezoeken en tijd besteed aan een pagina, verzameld via de websites. De informatie wordt alleen gebruikt voor statistische en marketingdoeleinden en wordt niet bekendgemaakt aan derden. Het in Duitsland gevestigde Webtrekk GmbH ondersteunt ons in dit opzicht.

Afgezien van het bovenstaande, verzamelen, gebruiken en verwerken wij geen informatie zonder uw uitdrukkelijke toestemming (die ook online kan worden gegeven (bijvoorbeeld via registratieformulieren)). Een eenmaal gegeven toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken voor toekomstige acties.

Hoe wordt informatie bewaard, beschermd en gebruikt?
Informatie die via deze website wordt verzameld, wordt overgedragen aan de verantwoordelijke afdeling. Het bankgeheim en de vertrouwelijkheid worden gehandhaafd. Gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij nodig om uw vragen te beantwoorden (dat wil zeggen folders verzonden door leveranciers). Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om het doel waarvoor zij worden verzameld, met betrekking tot de website waarmee deze wordt verzameld, te vervullen.

Websites waar wij uw informatie verzamelen, worden meestal gecodeerd met behulp van de coderingsmodule van uw browser. Deze sites zijn gecertificeerd door gerenommeerde instellingen voor internationale coderingstechnieken. Bovendien heeft DWS aanvullende en uitgebreide state-of-the-art beveiligingsmaatregelen ingevoerd wanneer zowel accounts als effectenrekeningen toegankelijk zijn via internet. Firewalls voorkomen ongeautoriseerde toegang. Diverse coderings- en identificatielagen beschermen klantinformatie tegen indringing of openbaarmaking aan derden tijdens gegevensoverdracht. Bovendien gebruikt DWS intern geavanceerde coderingsmethoden om de codering door onbevoegde personen te voorkomen. Bovendien wordt tijdens de gegevensoverdracht een elektronische ID gegenereerd om uw informatie te beschermen.

Als u vindt dat het bovenstaande niet voldoende is of als u vragen heeft met betrekking tot het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw informatie, kijken we ernaar uit van u te horen. We zullen alles in het werk stellen om zo snel mogelijk te antwoorden en eventuele suggesties van uw kant in overweging nemen. Neem dan contact met ons op via gizmrtp@unj.tfd

Cookies

Met het oog op het belang van dataprivacy en onze verplichtingen tot transparantie verschaffen wij hieronder informatie over cookies, het gebruik ervan op onze website en welke opties u hebt als u deze, ondanks de voordelen ervan, wenst uit te schakelen.  We gaan ervan uit dat u de cookies op onze website accepteert als u deze niet zoals hieronder beschreven uitschakelt of ervan afziet.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die veelal worden gedownload naar uw computer of mobiele apparaat door websites die u bezoekt.  Hiermee kan de website uw apparaat volgen en het herkennen wanneer u op de site navigeert (en in principe wanneer u later terugkeert) zodat u bijvoorbeeld niet steeds uw wachtwoord hoeft in te voeren wanneer u tussen pagina´s van de website navigeert. 

Voor een beter begrip van cookies en het werken ermee, is enige terminologie wellicht handig:

· Cookies die op uw apparaat zijn geïnstalleerd door de organisatie die de door u bezochte website exploiteert, worden "interne" cookies genoemd.
· Cookies die door een andere organisatie via de door u bezochte website op uw apparaat zijn geïnstalleerd, staan bekend als "externe" cookies.  Een voorbeeld is een cookieset van een gespecialiseerd websiteanalysebedrijf dat de exploitant van de website cijfers inzake het aantal bezoekers van de website levert.
· Zogenaamde persistente cookies blijven op uw apparaat, ook nadat u uw browser sluit. Zij worden geactiveerd bij elk bezoek aan de website die de specifieke cookie heeft gemaakt. Als er bijvoorbeeld een "persistente cookie" wordt gebruikt op een website om uw aanmelddetails te herinneren, hoeft u deze gegevens bij elk bezoek aan die website niet in te voeren.
· Sessiecookies zijn daarentegen tijdelijk en worden met name gebruikt om de website te laten werken, bijv. door een gebruiker van pagina naar pagina te laten gaan zonder dat hij/zij zich steeds opnieuw moet aanmelden. Zodra u uw browser sluit, worden alle sessiecookies gewist.

Wat voor cookies gebruiken wij?
Om de ervaring van de bezoeker te verbeteren, maakt deze website gebruik van de cookies voor de hieronder vermelde doeleinden.  

- Functionaliteit van de Website. Cookies die cruciaal zijn voor het technisch functioneren van onze website of die een door u gevraagde service of optie bieden. Bijvoorbeeld een cookie die uw verificatiegegevens "herinnert", zodat u aangemeld kunt blijven bij beveiligde interactieve bankfaciliteiten of een cookie die het/de geselecteerde land of taal herinnert.

- Performance-analyse Website. Cookies die ons helpen bij het verbeteren van onze website door ons te voorzien van de algehele cijfers van het aantal bezoekers, welke delen van de site het meest worden berekenen en de woonplaats of regio van deze gebruikers. Deze zijn mogelijk geïnstalleerd door een extern analysebureau in opdracht van ons.  Deze cookies identificeren u niet persoonlijk. Als u toch wilt afzien van dergelijke analysecookies, kunt u dat hier doen:

Webtrekk Opt Out

Hoe cookies te configureren
Zoals hierboven toegelicht, haalt u met cookies het meeste uit onze website.  Als u cookies uitschakelt, werken bepaalde aspecten van onze website wellicht niet zoals u dat had verwacht.
Naast de hierboven vermelde specifieke opties om af te zien van cookies, kunt u cookies in uw browser uitschakelen als u deze niet wenst te ontvangen.  Let op: de meeste browsers bieden verschillende privacyniveaus aan, zoals toestaan van interne cookies maar blokkeren van externe cookies of een melding aan u op het moment dat een website een cookie wil installeren.  Bedenk dat er bij het op deze manier uitschakelen van cookies geen nieuwe cookies worden ingesteld, maar dat eerder ingestelde cookies op uw apparaat actief blijven, tenzij u alle cookies in uw browserinstellingen wist.  U vindt instructies voor het beheer van cookies in uw browser gewoonlijk via de Helpfunctie van de browser of in de handleiding van de smartphone.